Investeringen in verkeersveiligheid: goed begin

Voor het eerst in 15 jaar wordt er extra geïnvesteerd in verkeersveiligheid. De minister van Infrastructuur en Waterstaat kondigde vanmorgen aan dat er de komende 10 jaar 50 miljoen euro per jaar wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid. De Verkeersveiligheidscoalitie vindt dit een goed begin, maar doet ook een beroep op andere overheden om extra geld vrij te maken voor verkeersveiligheid.

rustig rijden in woonwijk

Meer nodig

De Verkeersveiligheidscoalitie, een groep van 40 organisaties die ervoor pleit dat verkeersveiligheid een nationale prioriteit wordt, vindt het goed dat haar eerdere pleidooien gehoor hebben gevonden bij de minister en verwelkomt deze investeringen. Tegelijkertijd blijft de coalitie benadrukken dat er nog ontzettend veel nodig is om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. De Verkeersveiligheidscoalitie doet een dringend beroep op de andere betrokken overheden en met name provincies en steden om de handschoen op te pakken en ook extra geld vrij te maken voor verkeersveiligheid. Daarnaast is geld nodig voor handhaving.

Kosten en baten

De verkeersveiligheidsambities uit het regeerakkoord staan zwaar onder druk. Reden waarom de leden van de Verkeersveiligheidscoalitie al meermalen bij alle betrokken overheden hebben aangedrongen op investeringen. Volgens de coalitie is met name geld nodig voor het veiliger maken van (fiets)infrastructuur, het op peil brengen van handhaving (vooral in steden) en voor meer capaciteit bij overheden om verkeersveiligheidsprojecten ook daadwerkelijk uit te voeren. De coalitie wijst erop dat investeringen in verkeersveiligheid zich aantoonbaar terugbetalen. Eerder is gebleken dat kosten en baten zich verhouden als 1: 3 à 4.

Uit de top 10

Door te lang te blijven leunen op de successen uit het verleden en niet voldoende te investeren in verkeersveiligheid, is Nederland is de afgelopen jaren weggezakt uit de top 10 van meest verkeersveilige landen in Europa. In 2018 steeg het aantal verkeersdoden met maar liefst bijna 11%, de grootste stijging in jaren. Wat de Verkeersveiligheidscoalitie betreft is dit een onacceptabele situatie. Werken aan verkeersveiligheid is complex en kostbaar. Met respect voor al het werk dat al wordt verricht, ook door leden van de Verkeersveiligheidscoalitie zelf, doet de coalitie een uiterst beroep op de gezamenlijke overheden om geen tijd meer te verliezen en nu substantieel te investeren in veilige (fiets)infrastructuur en handhavingscapaciteit.

In de benadering van regionale en lokale overheden reikt Veilig Verkeer Nederland vanuit de missie ‘Iedereen veilig over straat’ met duizenden VVN-vrijwilligers overal in het land de helpende hand bij het concretiseren van de verkeersveiligheidsaanpak.