Jaarlijks gemiddeld meer dan 50 verkeersdoden door voertuig te water

In het water terecht komen tijdens het rijden of fietsen: je moet er niet aan denken. Helaas overlijden er elk jaar gemiddeld meer dan 50 personen doordat ze met hun voertuig te water raken. Het SWOV geeft inzicht in de oorzaken en cijfers in een nieuwe factsheet.

veilig verkeer nederland auto te water verkeersdoden voertuig

Slachtoffers en oorzaken

De inzichten zijn gebaseerd op cijfers van 2010 tot en met 2019. Met name onder jongeren van 18 tot 24 jaar vielen veel dodelijke slachtoffers. Meestal gaat het om inzittenden van personenauto's, maar er vallen ook veel slachtoffers onder fietsers en scootmobielbestuurders. Meer dan twee derde overlijdt door verdrinking en niet door de klap van het ongeluk zelf.

Hoewel het aantal slachtoffers hoog is, is er niet veel bekend over hoe dit soort ongevallen ontstaan in Nederland. In het buitenland is hier wel onderzoek naar gedaan. Daar blijkt dat alcohol- en drugsgebruik en/of een hoge snelheid hier vaak een rol in spelen. 

Oplossingen

Om deze dodelijke ongevallen te voorkomen noemt de SWOV twee mogelijkheden. De eerste oplossing is natuurlijk het onmogelijk maken dat een voertuig te water kan raken. Bijvoorbeeld door de afstand tussen weg en water te vergroten of het water af te schermen met geleiderails.

Ten tweede is het belangrijk dat áls een voertuig te water raakt, inzittenden het voertuig zo snel mogelijk kunnen verlaten. Kennis over hoe je doet is hierbij belangrijk. Het blijft echter de vraag of mensen deze kennis in zo'n stressvolle situatie ook echt kunnen toepassen. Daarom liggen er ook kansen op het gebied van voertuigeisen. Elektrische ramen die automatisch opengaan als het voertuig in het water terechtkomt bijvoorbeeld. En ook onmisbaar: een altijd werkende bediening voor portiersloten en ramen.

"Het is helaas niet nieuw dat het vooral gaat om jonge mannen die als gevolg van onervarenheid en zelfoverschatting met hun auto of die van hun ouders te water raken. Wellicht kunnen ouders een belangrijke rol spelen bij het voorkomen hiervan door heldere afspraken te maken over het veilig omgaan met de auto die zij ter beschikking stellen."

Rob Stomphorst - Woordvoerder bij Veilig Verkeer Nederland

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) draagt met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij aan veiliger wegverkeer. Bovenstaande informatie en meer vind je in de SWOV-factsheet Voertuigen te water.

Foto: Rob Voss / Foto Rob Voss / ANP