Kiezer wil verkeersveiligheid in het regeerakkoord

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen hebben wij onderzoek gedaan onder ruim 1.000 kiesgerechtigden. Hieruit blijkt onder andere dat meer dan de helft (57%) het belangrijk vindt dat de politieke partij waarop gestemd wordt nadenkt over de verkeersveiligheid.

Kiezer wil verkeersveiligheid in het regeerakkoord

Ook vinden de deelnemers dat er concrete doelstellingen moeten komen. Het vergroten van de pakkans, lopen en fietsen stimuleren en hogere straffen voor verkeersovertredingen, zijn wat Nederlanders betreft dé top drie manieren voor politici om de verkeersveiligheid in ons land te verbeteren. Aandacht voor verkeersveiligheid blijft hard nodig: ruim de helft van alle Nederlanders (53%) geeft aan het verkeer complex te vinden en maar liefst twee derde (65%) voelt zich in het verkeer weleens onveilig. Op de vraag wat Nederlanders de komende vier jaar zelf gaan doen om het verkeer veiliger te maken, staat ‘minder gehaast onderweg zijn’ op 1. 

Infographic politici verkeersveiligheid
Infographic regeerakkoord

Zo’n 60% vindt het aantal verkeersdoden in ons land – dit zijn er twee per dag – erg hoog. Met de stelling dat het kabinet concrete doelstellingen moet formuleren voor verkeersveiligheid, is twee derde van alle stemgerechtigden (66%) het dan ook eens. En een ruime meerderheid, zo'n 60%, gaat nog een stap verder. Zij vinden dat een regeerakkoord niet compleet is zonder verkeersveiligheidsbeleid. 

Politiek scoren

Zes op de tien Nederlanders (57%) vinden het belangrijk dat hun politieke partij nadenkt over verkeersveiligheid. Onder 65-plussers ligt dit percentage nog hoger (76%). Ondanks deze hoge percentages blijkt verkeersveiligheid geen thema te zijn waarop politici zich onderscheidend profileren. Slechts een aantal respondenten slaagde er binnen het onderzoek in om de standpunten op het gebied van verkeer aan de juiste partij te koppelen. Voor politici ligt hier de komende dagen dus nog een belangrijk aandachtspunt.

Duidelijke ambitie

Een trendbreuk blijkt nodig. Prognoses stellen namelijk dat het aantal verkeersgewonden de komende jaren verder gaat stijgen. In 2030 zou er zomaar sprake kunnen zijn van 30.000 verkeersgewonden per jaar en tussen de 470 en 580 verkeersdoden. Tenzij er meer actie wordt ondernomen.

"Veilig Verkeer Nederland gaat er alles aan doen om verkeersveiligheid op de politieke agenda te houden. Tegelijkertijd doen we ook een beroep op de mensen zelf, want niet alleen politici maar letterlijk iedereen kan iets doen om het verkeer veiliger te maken. Laten we ons in deze periode niet alleen gaan verdiepen in de verschillende partijprogramma’s, maar laten we ook kritisch naar onszelf zijn en naar onze houding en gedrag in het verkeer. Een veilig verkeer creëren we samen en meedoen is makkelijk."

Evert-Jan Hulshof - Directeur bij Veilig Verkeer Nederland

Verder blijkt uit het onderzoek dat...

  • respondenten verwachten dat GroenLinks (40%), CDA (39%) en PvdA (38%) de meeste aandacht besteden aan verkeersveiligheid
  • meer dan de helft van alle mensen die gaan stemmen (54%), dit jaar lopend naar de stemlocatie gaat. Eén op de vijf respondenten (22%) geeft aan met de fiets te gaan.
  • drie op de vijf respondenten (59%) vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in verkeersveiligheid
  • het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voldoende (6,7) krijgt voor haar inspanningen de afgelopen vier jaar
  • 64% van alle 65-plussers het Nederlandse verkeer complex vindt
  • bijna iedereen (90%) van plan is het verkeer de komende vier jaar op hun eigen manier veiliger te maken. 
VVN stemlocatie infographic
* Ik stem per post, ik ga iemand machtigen of ik weet het nog niet.