Meer thuiswerken, minder files

Door de coronacrisis is er 8% minder verkeer op de weg in vergelijking met 2019. Hierdoor is het aantal files gehalveerd. Hoe kunnen we dit ook na de coronacrisis volhouden? 

Veilig verkeer werkgevers thuiswerken mobiliteit tips beleid corona

Meer thuiswerken en minder kilometers maken: dat is de trend. Nú door het coronavirus, maar misschien ook op langere termijn. Uit het Nationale Zakelijke Mobiliteitsonderzoek blijkt dat de helft van de zakelijke reizigers niet verwacht terug te gaan naar ‘normaal’.

Een betere verdeling

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat werkgevers denken dat zij zakelijke mobiliteit in de toekomst anders gaan inrichten. Zo verwacht 45% van de bedrijven met meer dan 500 medewerkers dat zij minder leaseauto’s beschikbaar gaan stellen. Alternatieven zijn bijvoorbeeld meer thuiswerken, een fiets van de zaak, poolauto’s of een vergoeding voor woon-werkverkeer.

In Amsterdam wordt de toon al goed gezet: 23 bedrijven hebben afspraken gemaakt om woon-werkverkeer meer te spreiden. Zowel over reismomenten als soort vervoer. Naast meer thuiswerken wordt ook ingezet op meer fietsgebruik. Als 10-15% van de medewerkers thuiswerkt scheelt dat in de Metropoolregio Amsterdam tot wel 170.000 reizen per dag.³

Meedoen is makkelijk

Wij juichen deze ontwikkelingen om de verkeersdrukte te verlagen toe! Daarom bieden wij tips voor werkgevers om in hun organisatie te werken aan verkeersveiligheid. Hoe gaat jouw bedrijf om met mobiliteit?