Ministerie start online raadpleging medische rijgeschiktheid

Wat vind jij over de huidige opzet van de medische keuring voor automobilisten? Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoort graag jouw mening. Denk jij ook mee? Dat kan tot en met donderdag 5 augustus via denkmeeoverkeuren.nl.

Ministerie start online raadpleging medische rijgeschiktheid

Huidige aanpak medische keuring

Nu wordt ook al beoordeeld of iemand medisch rijgeschikt is, in het kader van verkeersveiligheid. Dit geldt voor mensen die 75 jaar worden, wanneer je je rijbewijs voor het eerst aanvraagt of als je een bepaalde medische aandoening hebt. Dat gaat om veel mensen. Hier zitten ook personen tussen waarvoor een keuring achteraf niet nodig was.

Online raadpleging

Daarom wordt onderzocht of er een meer gerichte aanpak mogelijk is. Die aanpak moet de grootste risico’s voor de verkeersveiligheid aanpakken. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen artsen, mensen zelf of hun omgeving een grotere, kleinere, vrijblijvende of minder vrijblijvende rol krijgen. De adviezen van de deelnemers van de raadpleging worden door het ministerie meegenomen in de keuzes die zullen worden gemaakt.

'Het is verstandig dat de medische geschiktheid onder de loep wordt genomen. Finland is een van de weinige landen waar letterlijk elk dodelijk ongeluk grondig onderzocht wordt. Daar bleek over de periode 2014-2018 dat een op de zes verkeersdoden een medische oorzaak heeft, heel vaak hart- en vaataandoeningen. De Europese Verkeersveiligheidsraad wil meer onderzoek, ook in andere lidstaten, en pleit voor voorlopige of voorwaardelijke rijbewijzen voor risicogroepen. Ook moeten (huis)artsen beter letten op het risico van medicijngebruik in het verkeer.'

Rob Stomphorst - Veilig Verkeer Nederland