Nationaal VVN Verkeersexamen van start

Vandaag start het 92e VVN Nationaal Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN), op bijna alle basisscholen in Nederland. Het VVN Nationaal Verkeersexamen vormt een cruciaal moment in de verkeersontwikkeling van kinderen. Er wordt gestart met het theoretische gedeelte, het praktisch examen volgt daarna. Dit jaar start het VVN theoretisch Verkeersexamen op 25, 26 en 28 maart, respectievelijk voor de schoolregio's Noord, Midden en Zuid. 

Nationaal VVN Verkeersexamen

Het belang van theoretische kennis én praktische vaardigheden

Voor ruim 200.000 basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 vormt het VVN theoretisch Verkeersexamen een essentieel onderdeel van de verkeerseducatie. Het examen dient als de eindtoetsing van de kennis die gedurende het schooljaar is opgedaan. Tijdens de verkeerslessen, ter voorbereiding op het examen, hebben de kinderen uitgebreid les gehad over diverse aspecten van verkeersveiligheid en regelgeving. Hierbij wordt niet alleen de nadruk gelegd op het leren van verkeersregels, maar ook op het belang van veilig gedrag en het ontwikkelen van verkeersinzicht. Het VVN theoretisch Verkeersexamen omvat vragen over regels, borden en diverse verkeerssituaties, terwijl het praktijkgedeelte echte verkeerssituaties zijn, waarin kinderen moeten aantonen dat ze de aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen. Door zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden te toetsen, bereidt het Nationaal VVN Verkeersexamen kinderen voor om veilig en met zelfvertrouwen deel te nemen aan het verkeer. Vanaf 4 april stappen de leerlingen op de fiets om het VVN praktisch Verkeersexamen af te leggen.

Innovatieve Verkeerseducatie

Wij bieden een breed scala aan educatieve initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid. Ter voorbereiding op het verkeersexamen is er veel oefenmateriaal beschikbaar, waaronder verschillende verkeerskennis-items zoals telefoongebruik (MONO) en het fietsen in groepen. Naast het examen kunnen kinderen zich verder voorbereiden op de langere fietstocht naar de middelbare school door middel van verkeerseducatie, aangeboden via de speciale programma's ‘Doe meer met MONO’ en ‘Van 8 naar 1’. Als prachtige toevoeging aan dit educatieve arsenaal introduceerde wij vorig jaar de 'VVN Minecraft Verkeerseducatie', een wereldprimeur en tweevoudig prijswinnaar tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling 2023. Deze innovatieve tool biedt kinderen een eigentijdse en uitdagende manier om inzicht te krijgen in de complexiteit van verkeerssituaties.