Fietscontrole voor basisschoolleerlingen

Op 8 en 9 maart zijn de fietsen van circa 400 basisschoolleerlingen uit Etten-Leur gecontroleerd.

Fietscontrole

Deze jaarlijkse fietscontrole is een samenwerking van de afdeling Etten-Leur van Veilig Verkeer Nederland met het Munnikenheidecollege en is bedoeld om leerlingen uit groep 7, en dit jaar in verband met Covid-19 ook uit groep 8, voor te bereiden op het praktisch verkeersexamen. De derde- en vierdejaarsleerlingen van Mobiliteit en Transport hebben hier wederom een succes van gemaakt! De meeste gebreken aan de fietsen betroffen de afwezigheid van zij- en trapper-reflectoren.  

Op 4,5,,6 en 7 april 2022 zullen de basisschool leerlingen uit Etten-Leur verkeersexamen doen.

Omdat je alleen mee kunt doen met een fiets die aan de eisen voldoet, kwamen ze op 8 en 9 maart naar het Munnikenheide college waar de fietsen door de leerlingen van deze school werden gecontroleerd aan de hand van de VVN checklist.

Op de foto's zie je ze aan het werk.

Controle
Controles in volle gang

Wat speelt er in jouw buurt?