Na 2 jaar uitstel in 2022 weer praktische verkeersexamens gereden

Van 4 tot en met 7 april zijn in Etten-Leur dit jaar de praktische verkeersexamens weer gehouden. Jammer genoeg werkte het weer niet helemaal mee. Met een kleine aanpassing van het rooster in verband met storm en regen konden de examens gewoon doorgaan. De leerlingen toonden zich echte bikkels, die wel een spatje regen kunnen hebben.

 

Opstellen voor de start

Ruim 950 leerlingen van de Etten-Leurse basisscholen hebben op de openbare weg uitgezette route het verkeerexamen afgelegd. Zoals gebruikelijk zijn dit de leerlingen van de groepen 7 en dit jaar in verband met de inhaal van de COVID-19 stop, ook van de groepen 8. De posten van de verkeerscontroles zijn bemand door verkeersouders van de scholen, opa’s en oma’s en leerlingen van het Munnikenheidecollege. De leerlingen van deze middelbare school hebben hiermee een deel van hun maatschappelijke stage kunnen invullen. Eerder zijn de fietsen van de basisschoolleerlingen technisch gecontroleerd op het Munnikenheidecollege. De theorie-examens waren op 31 maart al gehouden.

linksaf
En hier linksaf
start 2
Hier opstellen voor de start

Wat speelt er in jouw buurt?