Meer dan 400 reacties op verkeersquiz VVN Heusden

De ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de VVN Heusden ontwikkelde verkeersquiz heeft een niet onaanzienlijk  aantal inzendingen opgeleverd. Per 15 januari is de inzendmogelijkheid gesloten. Ruim een kwart van de inzenders heeft een mailadres achtergelaten en ontvangt de uitslag in hun mailbox.

verkeersquiz

Omdat ongeveer 30% daarvan volledig foutloos heeft geantwoord zal uit dat betreffende bestand op 19 januari tijdens een vergadering door verkeerswethouder Van Bokhoven van de gemeente een eerste, tweede en derde prijs worden getrokken. Voor wat betreft de aanmoedigings- of "poedel" prijzen is de keuze niet zo moeilijk. Er zijn maar 2 inzendingen met slechts 5 goede antwoorden. Die ontvangen een gratis deelname aan de zogenaamde opfriscursus later dit jaar plus een door Bax Rijscholen en VVN aangeboden praktijkrit in hun eigen auto.

VVN Heusden overweegt in de toekomst weer een op lokale maat gesneden quiz samen te stellen in samenwerking met de rijscholen die actief zijn in de gemeente Heusden. Een en ander uiteraard in overleg met de afdeling Verkeer en Vervoer van de gemeente.

VVN Heusden organiseert de jaarlijkse praktijkverkeersexamens bij de basisscholen, houdt fiets- en verlichting controles in samenwerking met deelnemende scholen in de gemeente, kijkt naar een (verkeers-)veilige schoolomgevingverzorgt opfriscursussen voor automobilisten  , overlegt regelmatig met de verkeerskundigen van de gemeente Heusden over bestaande en nieuwe verkeerssituaties, deelt de landelijke VVN campagnes met de media plus de sociale media  en helpt onder meer scootmobielgebruikers door een scootmobielcursus hoe hun hulpmiddel veilig te gebruiken.

De afdeling Heusden wordt bestiert door een 7-koppig bestuur en een aantal vrijwilligers. Het bestuur maakt momenteel een verjongingsslag door en is op zoek naar nieuwe aanwas van leden. Men hoopt belangstellenden te vinden uit de deelnemers aan de quiz. Ook spontane aanmeldingen zijn uiteraard welkom.

Onderstaand extra informatie over de quiz.

  • De quiz werd in totaal 412 maal ingevuld
  • Daarvan hebben 100 personen hun email adres achtergelaten
  • 35% had alle 10 vragen goed
  • 21% had 9 antwoorden goed
  • 17% had 8 vragen goed
  • 16% had 7 vragen goed
  • 9% had 6 vragen goed
  • 2% scoorde onvoldoende met 5 goede antwoorden.
  • Gemiddeld cijfer schaal 1-10 = 8,51

Wat speelt er in jouw buurt?