Resultaten verkeersquiz Heusden

De lokale afdeling Veilig Verkeer Nederland Heusden heeft in 2021 het 30 jarig bestaan gevierd. Bij deze gelegenheid is een speciaal instrumenten in de vorm van een verkeersquiz aangereikt om iets te doen aan de verkeersveiligheid in de buurt.
De lokale afdeling VVN heeft rijschoolhouders gevraagd welke plekken extra aandacht vragen van de verkeersdeelnemers in de gemeente Heusden.

Verkeersquiz

 In december 2021 heeft de quiz in de krant gestaan. In totaal hebben ruim 400 deelnemers de quiz ook digitaal ingevuld.

Opmerkelijke resultaten

  • Verwarring over de voorrang op de kruising Cees van Delfstraat. De intentie van de wegbeheerder is een gelijkwaardige kruising met fietsers in de voorrang. Dit is door 56% van de deelnemers ook zo begrepen en als antwoord ingevuld.
    Er is wel discussie ontstaan of dit juridisch wel correct is. Het fietspad ligt immers dicht bij de weg en het voorrangsbord geldt daarom in principe voor de hele kruising. Dit is door 43% van de deelnemers ingevuld en juridisch inderdaad correct.
    Het is lastig om de bedoelde voorrang voor alleen fietsers hier helder te maken. Let dus extra goed op.
  • De betekenis van de gele streep bij basisschool de Wilgen is door bijna 30% van de deelnemers fout ingevuld.
  • Het weten of je fietsers of voetgangers moeten laten voorgaan is in sommige situaties toch lastig. Bij een uitrit moet je een voetganger wel laten voorgaan (heeft een voetganger wel voorrang) maar op een rotonde zonder zebra weer niet. Ongeveer 20% van de deelnemers maakt bij dit soort vragen fouten.
  • Ook kwam er reactie op de vraag over richting aangeven bij het naderen van een rotonde .Vanuit oogpunt van veiligheid is het pleidooi om dit gewoon altijd  te doen.  De meeste deelnemers aan de quiz geven hier een antwoord dat in de goede richting wijst (95%)

Er worden drie prijzen uitgereikt onder de deelnemers aan de quiz met de minste fouten

Wat speelt er in jouw buurt?