Praktisch Verkeersexamen 2020

Elk jaar organiseert VVN afdeling Loon op Zand het Praktisch Verkeersexamen in de gemeente Loon op Zand. Tijdens dit examen fietsen de scholieren een route door de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand om hiermee hun verkeerskennis te testen. Hierbij worden onze vrijwilligers bijgestaan door vele ouders die de controleposten bemensen. Hiermee leveren zij een actieve bijdrage aan de verkeersveiligheid in de gemeente Loon op Zand. Hiervoor zijn wij hen ook erg dankbaar. .

 

In actie

Normaal gesproken worden de Praktisch Verkeersexamens in de periode april/mei gehouden. Echter, door het Covid-virus zijn wij genoodzaakt geweest het Praktisch Verkeersexamen te verplaatsen naar september. De afgelopen twee weken hebben de leerlingen dan alsnog het verkeersexamen afgelegd. Dit met grote tevredenheid van onze vrijwilligers. Maar lieft 99,5 % van de deelnemers is namelijk geslaagd voor het Praktisch Verkeersexamen 2020. Wij willen alle deelnemers dan ook feliciteren met het resultaat.

Uit het examen is gebleken dat veel leerlingen vergeten richting aan te geven. In maar liefst 78,5% van de gevallen waar een fout werd geconstateerd betrof het "richting aangeven". Het tijdig richting aangeven zorgt voor een grotere verkeersveiligheid. Mede weggebruikers weten immers welke kant je op gaat en kunnen daar ook rekening mee houden. Ook zorgt het ervoor dat de doorstroming bevorderd wordt. Geef daarom altijd richting aan!.

Examen