Bericht over het VVN verkeersexamen.

Geachte directies en leerkrachten,

Vanwege de Coronacrisis is het VVN Theoretisch Verkeersexamen van 2 april tot een nader te bepalen datum uitgesteld.

Het Praktisch Verkeersexamen dat door VVN afdeling Nuenen op 22 april staat gepland, zal alleen dan plaats vinden als het Theoretisch Verkeersexamen vóór die datum is afgenomen.

Zodra er meer duidelijkheid is, laten wij dat zo spoedig mogelijk weten.

Wij wensen jullie allen sterkte toe in deze moeilijke periode.

Met vriendelijke groeten,

Jacques Weterings

Landelijke informatie: https://examen.vvn.nl/

Verkeersexamen Nuenen

Wat speelt er in jouw buurt?