De bundelroutes en de verkeersveiligheid

De gemeenteraad heeft besloten dat de Smits van Oyenlaan op een aantal punten zal worden aangepast en dat de bussluizen aan de Geldropsedijk worden opengesteld voor alle verkeer.

Wist je dat? VVN Nuenen

De uitwerking hiervan zien we in de komende herfst. Dit past bij het besluit uit 2019 dat de nadruk komt te liggen op het terugdringen van ongelukken, een Duurzaam Veilige inrichting van de wegen en verkeerseducatie. Duurzaam Veilig is een landelijke aanpak om de functie van elke weg zoveel mogelijk te laten blijken uit de inrichting. Het kaartje laat zien welke wegen in Nuenen in elk van de vier categorieën vallen. De A270 is een stroomweg, een autoweg. Er is een netwerk van hoofdwegen, de gebiedsontsluitingswegen, die de belangrijkste verbinding met de omliggende plaatsen vormen. In de dorpen in de gemeente zijn de erftoegangswegen A de toegangen naar de wijken en de erftoegangswegen B de wegen binnen de wijken, de echte woonstraten. De erftoegangswegen A zijn grotendeels al zo herkenbaar. Alleen in het oudere deel van Nuenen zelf is de veiligheid op de Weverstraat, de Boordseweg en het Boord nog niet op het gewenste niveau. De Opwettenseweg gaat een fietsstraat worden; wij pleiten ervoor om daar zo snel mogelijk de eerste aanpassingen door te voeren, in samenhang met de acties uit het bundelroutebeleid. In het dorp is het vooral van belang om het verkeer in het centrum en op sluiproutes tegen te gaan met praktische maatregelen. Door de nog steeds toenemende verkeersdruk en de zeer beperkte toename van de capaciteit van de Smits van Oyenlaan zal de druk op de sluiproutes immers groter worden.

Wij gaan in de zomerstand, we hervatten deze stukjes in de loop van augustus weer. Heeft u vragen of opmerkingen? Mail vvn.nuenen@onsnet.nu

Wat speelt er in jouw buurt?