De spitsfile blijft op de bundelroute

De discussie over bundelroutes lijkt soms alleen over Nuenen te gaan. Toch is de opzet regionaal en ook de provincie speelt een duidelijke rol. Een van de uitgangspunten is dat er geen grote nieuwe wegenbouw komt. De Ruit komt er niet. Dat is in 2020 nog bevestigd door de provincie en het rijk.

Wist je dat? VVN Nuenen

Het kaartje geeft de knelpunten aan die door de bundelrouteprojecten moeten worden verbeterd. De knelpunten zitten verspreid over de hele bundelroutes, in Helmond, Laarbeek, Nuenen en Eindhoven. Als je de betiteling afvoerputje wilt gebruiken, kun je het beter een afvoergoot noemen. Het College van Nuenen heeft de Oostelijke Randweg niet in het voorstel opgenomen. De raadscommissie Ruimte ging daarin mee, er waren zelfs raadsleden bezorgd of deze optie niet via een achterdeur weer binnen zou kunnen komen. In het huidige voorstel ligt de nadruk op meer fiets en openbaar vervoer (OV) en beperken van de gevolgen van de toenemende verkeersdruk: geluid, fijnstof en files. Geluid en fijnstof mogen niet toenemen, zo is afgesproken. Maar de files zullen niet minder worden. Alle regiogemeenten leggen de nadruk op de overstap naar fiets en OV, en dus minder op maatregelen voor autoverkeer. Zolang we meer blijven autorijden is het onvermijdelijk dat er vaker een file ontstaat. De file in de spits blijft en is dan geen ‘vertraging’ meer, hij hoort erbij. De verkeerskundigen beschrijven de gevolgen van files met voertuigverliesuren, de uren die je ‘verliest’ in de file. Maar als een file onvermijdelijk is, is het geen verlies meer. Je zou files dan kunnen beschrijven met de rijtijd over een bepaald traject. Bijvoorbeeld: we staan nu ’s ochtends op de Europalaan in de langzaamrijdende file richting Eindhoven, maar we zijn nog steeds in minder dan tien minuten op de Kennedylaan. Hoe groot is dat probleem, alleen in de ochtendspits?

Wat speelt er in jouw buurt?