Fietsles aan statushouders en ex pats

Op 24 mei hebben we als VVN afd. Nuenen, op initiatief van de LEV groep coordinator vluchtelingenwerk en Noortje van den Broek meegewerkt aan een fietsles voor statushouders en ex-pats.

Fietsles statushouders

Op woensdagochtend 24 mei ging een zevental statushouders en expats op fietsles. Na een kennismakingsrondje, onder het genot van een kop koffie, kwam op het voor deze gelegenheid afgezette parkeerterrein tegenover Woonzorgcentrum De Akkers ieders fietservaring in beeld. Degenen die redelijk konden fietsen reden vervolgens een rondje door het dorp, onder begeleiding en voorzien van een geel hesje. Hetzelfde rondje dat ook gebruikt wordt voor de jaarlijkse praktijkexamens voor leerlingen van groep 7 van de basisscholen. Allerlei verkeerssituaties zijn daarin opgenomen. Degenen die nog niet zo goed konden fietsen, bleven oefenen op de parkeerplaats. Daarna kregen ze theorieles in de vergaderzaal van de LEV-groep. Daar sloten de andere fietsers bij aan na afloop van hun rondje door Nuenen. Theorieles voor statushouders gaat aan de hand van een boekje, in vijf talen, waarin allerlei verkeerssituaties zijn opgenomen. Gelukkig hadden we ook de expats, die in het Engels communiceerden. Ook Noortje van den Broek was hierbij betrokken. Al jaren zijn degenen, die nog helemaal niet kunnen fietsen, bij haar in goede handen. Een korte evaluatie leerde dat de leerlingen content waren met waarvoor ze gekomen waren.

Wat speelt er in jouw buurt?