Fietslessen bewoners Crisis Noodopvang Nuenen

Afgelopen periode is een aantal vrijwilligers onder leiding van Noortje van den Broek en VVN afd. Nuenen op maandagmiddagen actief geweest met het fietsvaardig maken van een aantal bewoners van de Crisis Noodopvang Nuenen (CNO). 

Les aan bewoners crisisnoodopvang

De belangstelling was groot. Aan de 1e theorielessen midden februari deden circa 15 personen mee. We hadden daarbij veel gemak van de ingeschakelde tolk. Daarna werd er veelvuldig geoefend op de ‘rotonde’ voor de gemeentevilla. Een zevental fietsen was daarvoor beschikbaar gesteld door Noortje en Stichting Leergeld. Al snel werd duidelijk dat het merendeel van de jeugd en ouders redelijk goed kon fietsen. Vervolgens werd er gefietst in de directe omgeving van het gemeentehuis.  De cursisten droegen daarbij een geel hesje en werden begeleid door vrijwilligers. Tijdens die ritten werd hen nog eens gewezen op onder meer haaientanden, uitritten en zebra’s. Zo werd tijdens het fietsen ook aan ‘taalles’ gedaan. 

De volgende stap was het rijden van de met permanente bordjes uitgezette examenroute voor de basisschoolleerlingen van groep 7.  Als tijdens zo’n rit geconstateerd werd dat het met de rijvaardigheid goed gesteld was, werd een afspraak gemaakt om die rit nogmaals te rijden onder toeziend oog van VVN. Inmiddels hebben zeven personen het Fietsvaardigheidsbewijs uit handen van een bestuurder van VVN ontvangen. 

Wordt vervolgd zolang er nog belangstellenden zijn in het CNO. En natuurlijk oefenen enkele personen onder leiding van Noortje gewoon nog door op de rotonde tot zij ook de weg op mogen. Dit alles is tevens een voorbereiding voor het grote werk straks aan de Pastoorsmast.

Wat speelt er in jouw buurt?