Pauze

Dit is het laatste regelmatige stukje van VVN Nuenen in De Nuenense Krant. We hebben in de afgelopen jaren bijna honderd keer aandacht besteed aan verkeer in het algemeen en in en rond Nuenen.

pauze nuenensekrant stukjes

De inspiratie is wat opgedroogd, we stoppen daarom met de regelmatige bijdragen. We komen weer met informatie zodra daar aanleiding toe is. We hebben de laatste jaren twee verkeersonderwerpen gehad die met veel verve in de hele gemeente zijn besproken: de Opwettenseweg met Nuenen-West en de Bereikbaarheidsagenda met de regionale verkeersafwikkeling. De VVN afdeling Nuenen vindt dat in die discussies oplossingen zijn gevonden met een goed evenwicht tussen de verschillende belangen. Over deze grote onderwerpen is nu besloten, maar we blijven actief in Nuenen: in april zijn weer de verkeersexamens van de scholen. Verkeer, dat is eigenlijk: hoe gebruiken we onze straten, paden en wegen. Voor de uitvinding van de auto was de straat van iedereen, verschil tussen rijweg en trottoir was er nauwelijks en er waren bijna geen verkeersregels, het verkeer regelde zichzelf. De aandacht voor het gebruik van de weg was steeds meer op de auto gericht geraakt, maar dat verandert: in de mobiliteitsdiscussie was veel aandacht voor openbaar vervoer en fiets. In Nuenen komen steeds betere fietsroutes, nu zelfs met een nieuwe tunnel! Het centrumplan dat in de komende raadsperiode zal worden uitgewerkt zal ook meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers. We blijven het volgen.

Vragen en opmerkingen: stuur ze naar vvn.nuenen@onsnet.nu.

Wat speelt er in jouw buurt?