Praktisch Verkeersexamen 13 april 2022.

Woensdagochtend 13 april heeft u weer veel kinderen met gele en oranje hesjes door Nuenen kunnen zien fietsen. Het jaarlijkse Praktische Verkeersexamen was aan de gang.

Praktisch Verkeersexamen

315 leerlingen van de 13 groepen 7 en 8 van de 6 Nuenense basisscholen hebben er aan deelgenomen. De kinderen van de basisscholen in Nederwetten en Gerwen doen eens per twee jaar mee. De examenroute is met vaste borden aangegeven en is ongeveer 5 KM. De belangrijkste verkeerssituaties komen er op voor. Deze route kan dus altijd geoefend worden. Het Praktisch Verkeersexamen wordt door de Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Nuenen georganiseerd, maar dat is alleen mogelijk met de hulp leden van de Toerclub Nuenen, de Fietsersbond Nuenen, de Brandweer, een 5 tal extra vrijwilligers en de Gemeente. En natuurlijk voor de bezetting van de 18 controleposten van 33 ouders. De weken voor het examen zijn dit jaar de fietsen van de kinderen door ons weer op de scholen gecontroleerd. Vorig jaar hebben we dat vanwege corona achterwege moeten laten en moesten de ouders of de school dat aan de hand van instructies op de landelijke VVN-site dat zelf doen. Controle is nodig omdat er op het examen met een fiets moet worden gereden die aan de wettelijke uitrustingseisen voldoet. En dat is niet altijd het geval, vooral op z.g.n. crossfietsjes ontbreekt soms de reflectie in wielen, trappers en achterop, of de bel doet het niet of ontbreekt. 313 leerlingen zijn geslaagd, 2 zijn er gezakt voor door het rode verkeerslicht rijden. Het totale beeld is dat aandacht voor het verkeersgedrag noodzakelijk is en we aandringen op oefenen. We werden zelfs opgeroepen om leerlingen terug naar school te brengen omdat ze hun startpunt waren voorbijgereden en verder op de route verdwaald waren of dat ze een stuk van de route hadden gemist. Alle 13 schoolgroepen heeft een brief gekregen met daarin de namen van de leerlingen die bij de controleposten zijn opgevallen door niet juiste handelingen of gedrag. Naast een aantal algemene aandachtspunten. Meer aandacht van de ouders voor het verkeersgedrag van hun kinderen is nodig, zeker omdat een groot deel van de kinderen van de groepen 8 naar de middelbare school zal gaan in Eindhoven of Helmond.

Wat speelt er in jouw buurt?