Refeling en Europalaan

We schreven al eens over de aansluiting van de Refeling op de Europalaan. Wie heeft daar voorrang? De fietser die vanaf de Refeling rechtdoor de Europalaan oversteekt of de auto die vanaf de Refeling afslaat naar rechts??

Refeling, Europalaan

Vanaf de Refeling naar de Europalaan moet de fietser aan het eind het fietspad op. Dat fietspad komt verder van de weg te liggen en steekt dan loodrecht de Europalaan over. Omdat het fietspad bij de Europalaan meer dan tien meter van het verlengde van de Refeling ligt is het een zelfstandige weg geworden. De blauwe auto die op de foto rechtsaf gaat, de Europalaan op, is afslaand verkeer. Maar omdat hij na elf meter een voorrangskruising met een zelfstandig fietspad nadert geldt de regel ‘rechtdoor gaat voor afslaand verkeer’ hier niet. U zegt nu: dat is best ingewikkeld om die tien meter in te schatten, zeker met zo’n flauwe bocht. Dat is zo; daarom staan er ook duidelijke voorrangsborden bij de kruising. Overigens is het op dit soort kruisingen altijd verstandig om er als fietser niet van uit te gaan dat je voorrang zult krijgen. De gemeente heeft het signaal opgevangen dat dit een aantal weggebruikers de situatie nog steeds onduidelijk vinden. Daarom is er nu een aanpassing gepland waardoor de afslaande auto’s minder de indruk krijgen dat ze in een keer door kunnen rijden. De verwachting is dat daardoor de automobilisten minder snel zullen oprijden waardoor de autobestuurder en de fietser meer tijd hebben om elkaar te zien.

Refelin, Europalaan
Het voorrangsbord en de haaientanden geven aan dat de fietsers voorrang moeten geven aan alle kruisende bestuurders, dus ook aan de bestuurders die afslaan vanaf de Refeling.

Wat speelt er in jouw buurt?