Wat staat er in het bundelroutevoorstel?

Het bundelroutevoorstel dat nu door de gemeenteraad wordt besproken wil vooral verbetering van de bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer (OV), met beperkte verbeteringen van de voorzieningen voor autoverkeer.

Wist je dat? VVN Nuenen

Door de opkomst van de e-bike gaan meer mensen op de fiets naar het werk in Eindhoven of Helmond, ook als treinfietser, op de fiets naar het station om verder te reizen met de trein. Betere voorzieningen voor fiets en OV kunnen dat versterken. En dat is nodig: op de Smits van Oyenlaan en de Europalaan wordt vooral de ochtendspits als een probleem ervaren. Het verkeer op die twee wegen is voor 50 tot 80% afkomstig uit Nuenen zelf; als meer Nuenenaren gaan fietsen en bussen, ook door de HOV-lijn door te trekken naar Gerwen, zal dat leiden tot minder autoverkeer op die twee wegen. Dat geldt niet voor de A270. Daar heeft 80 % van het verkeer geen relatie met Nuenen. De doorstroming daar is sterk afhankelijk van de verbeteringen die Eindhoven zal gaan aanbrengen op de bundelroute via de aansluiting Ekkersrijt naar de autowegen. Eindhoven is die plannen nog aan het voorbereiden. Nu zijn de verkeerslichten op de Wolvendijk afgesteld als toegangssluis: ze laten zoveel verkeer door als op het vervolgtraject kan worden verwerkt. De ochtendfile voor deze verkeerslichten ontstaat door de beperkte capaciteit van de vervolgwegen. Een brug voor fietsers zou de doorstroming op dit kruispunt voor alle verkeer verbeteren. De A270 gaat drukker worden omdat Eindhoven en Helmond de komende tien jaar sterk groeien. Er moet dus iets worden gedaan aan de overlast van geluid en fijnstof in Nuenen-Zuid: die mag niet toenemen. Een beperking tot 80 kilometer per uur is een van de voorstellen. Als Eindhoven de doorstroming op haar deel van de bundelroute heeft verbeterd zal de A270 langs Nuenen beter kunnen doorstromen. Dan kan ook een aansluiting van de Geldropsedijk richting Eindhoven gaan werken; die geeft dan verlichting op de Klamperlaan en het zuidelijk stuk van de Smits van Oyenlaan.  Er zijn nog een paar open einden. De gemeente geeft aan dat de structuur van de fietsverbindingen binnen Nuenen niet overal helder is. Daar is behoefte aan een plan; de tienjaren Agenda Fiets van de gemeente Eindhoven kan daarin inspireren. Een ander open eind is het tegengaan van sluipverkeer door de woonwijken. Het verkeer door de woonwijken is grotendeels verkeer uit Nuenen zelf, we moeten voorkomen dat de toenemende druk op de bundelroutes gaat leiden tot sluipverkeer door onze wijken. Wij pleiten voor een duidelijker inrichting van de toegankelijkheid van de wijken van Nuenen, met minimale mogelijkheden van sluiproutes. 

De veranderingen in de drukte van het autoverkeer van scenario 1A ten opzichte van niets doen. De 17% afname op de Geldropsedijk is vooral een gevolg van voorgestelde verkeersdosering bij Eeneind, als de bussluizen naar de A270 worden opengesteld zal het daar drukker worden met verkeer uit Nuenen-Zuid.

Wat speelt er in jouw buurt?