Wist je dat? VVN Nuenen informeert.

VVN Nuenen informeert: 80 is optimaal

Hoeveel auto’s kunnen er per uur over een weg rijden? Dat hangt af van de snelheid van de auto’s en van de onderlinge afstand. Bij een grotere snelheid wordt de onderlinge afstand groter; er rijden dan minder auto’s per weglengte.

Bij 40 of 50 kilometer per uur kun je nog vrij dicht achter elkaar rijden. Bij hogere snelheden gaat die afstand snel omhoog. De afgebeelde kilometerteller is verdeeld naar de benodigde stopafstand; de vereiste tussenruimte naar de voorligger verschilt hier niet veel van. Bij 60 km/u is de tussenruimte ongeveer 35 meter, bij 120

km/u is die 120 meter. Twee keer zo hard rijden en drie keer zoveel tussenruimte, dat betekent dat er per uur minder auto’s over de weg kunnen rijden. Uit een rekensommetje volgt dat bij 60 km/u de rijstrook 1500 auto’s per uur kan verwerken en bij 120 een derde minder, 1000 auto’s per uur.

In de praktijk blijkt dat de capaciteit van een weg maximaal is bij 70 à 80 km/u, dat is lager dan de meeste mensen verwachten. Het effect dat we hier hebben beschreven, betekent ook dat bij een verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 de capaciteit van de wegen iets groter

zal worden en dat er daardoor wat minder files zullen ontstaan.

Vragen of opmerkingen? Mail dan naar vvn.nuenen@onsnet. nu of kijk op de website https:// vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/nuenen.

80 is optimaal

Wat speelt er in jouw buurt?