Wist je dat? VVN Nuenen informeert.

De voorgaande stukjes vindt u op onze website https://www.veiligverkeernuenen.nl/nieuws/

Gebiedsontsluitingsweg

In ons stukje van afgelopen week de ontsluiting van Nuenen-West naar de Helmondweg hadden we verzuimd om te melden dat het genoemde voorstel een week daarvoor in deze krant was besproken door Nuenen Groen.

Uit reacties bleek dat de bedoeling van een gebiedsontsluitingsweg niet iedereen even duidelijk is. Een gebiedsontsluitingsweg is een verbinding tussen ruime woongebieden en verbindingswegen over langere afstanden, de zogenaamde stroomwegen. De A270/Helmondweg is zo’n stroomweg. Op een gebiedsontsluitingsweg komen geen erven uit, daarvoor worden indien nodig parallelwegen aangelegd. De maximumsnelheid is dan ook altijd 50 km/u binnen de bebouwde kom en 80 km/u erbuiten.

Gebiedsontsluitingswegen vormen onderling een netwerk, in Nuenen sluiten de Europalaan, de Geldropsedijk en de Smits van Oyenlaan op elkaar aan. De Smits van Oyenlaan is daarbij de ontsluiting naar Gemert wat voor een weg door een dorp (te) veel verkeer oplevert.

De discussie over Geldropsedijk en bussluis moet worden gevoerd met de regionale situatie in het achterhoofd, niet alleen de situatie op de Geldropsedijk. In het kaartje zien we de gebiedsontsluitingswegen in blauw en de fietsroutes in geel. De bewoners kunnen bij de rode pijlen de wijken in en uit. Verkeer met bestemming Eindhoven en verder, inclusief de nieuwe bewoners van Nuenen-West, moet via de Europalaan en de Smits van Oyenlaan richting Eindhoven. De Opwettenseweg is hiervoor niet geschikt. De gemeenteraad moet een oplossingsrichting kiezen, waarbij het openen van de bussluizen een van de mogelijkheden is.

Vragen en opmerkingen? Mail vvn.nuenen@onsnet.nu. De stukjes vindt u op onze website https://www.veiligverkeernuenen.nl/nieuws/

Wat speelt er in jouw buurt?