Wist je dat? VVN Nuenen informeert.

Uitleg ontsluiting Nuenen West.

Nuenense Krant week 12 2020

Hoe moeten de bewoners van Nuenen-West hun wijk in en uit? Aan de noordkant is het duidelijk: via twee verkeerspleintjes in de Europalaan. Ten zuiden van de Opwettenseweg is het niet uitgewerkt. Het kaartje geeft de verkeersstructuur die september 2018 door de gemeente in de Herijking Nuenen-West is voorgesteld. Vanaf de Europalaan staat de Laan door de Panakkers getekend, volgens het bestemmingsplan uitgevoerd als 30 km/u weg. Deze weg staat in veel tekeningen nog aangegeven met een haakse aansluiting op het bestaande Wettenseind. In de herijking is voorgesteld dat het oorspronkelijke plan van een weg over de voetbalvelden naar de rotonde bij de Arnold Pootlaan blijft staan. Vandaar het kruis in deze tekening. Hoe dat er precies uit komt te zien is geen deel van het bestemmingsplan en moet apart door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Het gevaar bestaat dat de Laan door de Panakkers als sluiproute gaat fungeren tussen Europalaan en Geldropsedijk. Het nog vast te stellen verkeersplan voor de wijk zal dit moeten tegengaan. Een al eens geopperde mogelijkheid is het maken van een knip voor autoverkeer bij de Opwettenseweg die autoluw moet worden, net als de andere met gele bolletjes aangegeven routes in de wijk.

Het zuidelijke deel van Nuenen-West zou een goede route naar de Helmondweg krijgen door openstellen van de bussluizen aan de Geldropsedijk.. Nuenen-Groen vergat in haar ingezonden brief vorige week te vermelden dat de bussluizen bedoeld zijn om alleen in de richting Nuenen aan te sluiten om de effecten voor Eeneind minimaal te houden. Toegang tot de Helmondweg vanaf Eeneind is dan alleen mogelijk door eerst naar de rotonde aan de Pootlaan te rijden. Het effect op het oversteken door kinderen vanuit Eeneind is daardoor niet erg groot. Maar hierover later meer.

Vragen en opmerkingen? Mail vvn.nuenen@onsnet.nu. De stukjes vindt u op onze website https://vvn.nl/in-je-buurt/noord-brabant/nuenen

Wat speelt er in jouw buurt?