EHBO cursus

In 2019 hebben diverse leden van de afdeling een EHBO diploma behaald. 

VVN team EHBO

Wat speelt er in jouw buurt?