Jubileum voor vrijwilligers van Afdeling VVN

Den Helder

Tijdens de afdelingsvergadering heeft Ilse Dieben iedereen verrast met een oorkonde en speld van de Veilig verkeer Nederland vereniging. Speciaal voor deze gelegenheid was Wethouder Heleen Keur namens de gemeente aanwezig. 

Foto’s : Peter van Aalst 

 

Wethouder Heleen Keur gemiddeld van de Jubilarissen.

Nadat Ilse Dieben had toegelicht waarom de Wethouder van Verkeer in de gemeente Den Helder aanwezig was, werden door haar  Mieranda Vriend, Piet Jansen, Koos van Beveren, Rob Langedijk en Kees Bazen in het zonnetje gezet. De meer dan 10 jaren lange inzet werd beloond met een dankwoord van de gemeente Den Helder. De wethouder gaf aan het bijzonder op prijs te stellen dat er zo een actieve afdeling is. De verschillende activiteiten en samenwerking op gebied van verkeersveiligheid zijn belangrijk voor de inwoners. Afgelopen jaar was zij bij de fietsverkeersexamens aanwezig en wenste ons succes bij het organiseren van het fietsverkeersexamen van 2020. 

Na de uitreiking van de onderscheiding, oorkonde en bloemen was er kort gelegenheid voor wat foto’s met de jubilarissen. Helaas was Mieranda Vriend niet aanwezig en wij zullen haar de oorkonde persoonlijk overhandigen. 

De vergadering begon wat later en de acties voor de komende periode zijn weer besproken en uitgezet met actiepunthouders. 

Ilse Dieben
Ilse Dieben met op de achtergrond de Wethouder van Verkeer met Piet Jansen.
Piet Jansen
Piet Jansen Met Wethouder Heleen Keur
Koos van Beveren
Koos van Beveren met Wethouder Heleen Keur
Rob Langedijk
Rob Langedijk Met wethouder Heleen Keur
Kees Bazen
Kees Bazen met Wethouder Heleen Keur

Wat speelt er in jouw buurt?