online verkeerseducatie voor thuis

In deze bizarre tijden informeren wij u graag over verschillende actuele verkeersonderwerpen. De VVN-activiteiten, waaronder voor basisscholen de dodehoeklessen, fietskeuringen en het theoretisch verkeersexamen zijn voor onbepaalde tijd stopgezet. We moeten het nu vooral hebben van verkeerseducatie online.

mooie foto

Veilig Verkeer Nederland online thuislessen

Tot en met 6 april a.s. zijn de scholen gesloten. Het VVN Verkeersexamen waaraan jaarlijks 200.000 kinderen en ruim 90% van de basisscholen deelnemen wordt uitgesteld. De geplande data van 30 maart, 31 maart en 2 april komen te vervallen. Zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van het coronavirus maakt Veilig Verkeer Nederland nieuwe data bekend. Het theoretisch Verkeersexamen zal in ieder geval niet eerder dan juni plaatsvinden, om scholen en kinderen voldoende voorbereidingstijd te geven. 

Of het praktische verkeersexamen doorgang zal kunnen vinden is nu nog onduidelijk. Wij hopen u daarover spoedig meer informatie te kunnen verschaffen.  

Thuis aan de slag met verkeer

Hoewel de verkeerslessen op school niet doorgaan kunnen de kinderen thuis prima aan de slag met verkeer. Wij hebben de verkeerslessen voor groep 4 t/m 8 klaargezet op vvn.nl/verkeersles-thuis. Leuk en leerzaam voor de kinderen om dat juist in deze periode te doen. Hoewel de datum nog niet bekend is, kunnen kinderen natuurlijk alvast gaan oefenen! Dit kan op examen.vvn.nl/oefenen. Daarnaast moedigen wij de scholen aan om de route van het praktisch Verkeersexamen alvast te delen met kinderen en ouders.

Actie van onze partner KPN voor kinderen die thuis geen wifi hebben

Mooi om te zien hoe onze partner KPN kinderen die thuis geen wifi hebben tegemoet komt. De afgelopen dagen hebben heel veel scholen keihard gewerkt om het onderwijs online te krijgen vanwege het coronavirus. Maar helaas zijn er nog steeds kinderen die thuis geen wifi hebben omdat daar geen geld voor is. Deze kinderen horen er ook bij! Daarom stelt KPN 1.000 4G routers tijdelijk ter beschikking aan kinderen die anders niet online hun schoolwerk kunnen doen. ga naar deze website om dat te regelen

Schoolbestuurders of -directeuren die wél school-devices voor de kinderen ter beschikking hebben en weten dat het bepaalde kinderen alleen nog aan een internetverbinding thuis ontbreekt, kunnen naar deze website.

Hoe gaat het online oefenen in zijn werk en wat kun je in de tussentijd doen?

Wij zetten het op een rij. Kinderen kunnen verder oefenen op de examensite. We bieden daar de belangrijkste theorie aan, een kennisquiz met variabele vragen en drie oefenexamens. 

Onderstaande link geeft gedetailleerde informatie:

https://vvn.nl/nieuws/vvn-verkeersexamen-uitgesteld-online-lessen-beschikbaar

Wat speelt er in jouw buurt?