Moddercampagne

Wieringerwerf

Om begrip te kweken voor de modder op de weg en de daarvoor benodigde opruimwerkzaamheden is de gemeente Hollands Kroon in samenwerking met LTO, Cumela en VVN Wieringerland een campagne gestart.

Presentatie moddercampagne

2 Oktober werd bij  het frietrooi-evenement bij de fam. de Graaf aan de Oosterterpweg in Wieringerwerf door VVN Wieringerland een presentatie gehouden in het kader van de Moddercampagne. Met behulp van een video en een quiz werd bij de ouders van de kinderen die deelnamen aan het frietrooi- evenement begrip gevraagd om op een juiste manier te handelen wanneer zij door oogstwerkzaamheden modder op de weg tegenkomen. Met als slogan: Toon begrip Raak niet in de slip.

Moddercampagne video ROV Oost Nederland