Op Hilversumse basisschool de Sterrenwachter leren leerlingen over verkeersveiligheid

Hilversum

Op woensdag 10 november is Veilig Verkeer Nederland op bezoek geweest op de Hilversumse Jenaplanschool de Sterrenwachter. Tijdens een gastles worden leerlingen bewust gemaakt van de gevaren.

Afleiding

Met de gastles 'Op de fiets even niets' wil VVN de kinderen laten zien, leren en ervaren aan de hand van praktische oefeningen dat het onmogelijk is om verschillende taken tegelijk goed te kunnen uitvoeren. Ze ontdekken wat afleiding in het verkeer doet. Vervolgens discussiëren ze met elkaar aan de hand van stellingen over de risico’s van het gebruik van hun smartphone op de fiets. Ze proberen elkaar te overtuigen met argumenten voor veilig smartphonegebruik. Tot slot vult de klas gezamenlijk een afsprakenposter in. Door het zelf opstellen van de afspraken, ervaren de kinderen eigenaarschap.

Gedeputeerde Jeroen Olthof, ook ambassadeur verkeersveiligheid, heeft de les bijgewoond. Vanuit de Provincie Noord-Holland wordt verkeerseducatie gesponsord zodat op zo’n 75 scholen aan leerlingen van het basisonderwijs les kan worden gegeven over met name het gebruik van een mobiele telefoon
op de fiets. Dat het lastig is, beseft Olthof maar al te goed. ,,In de tijd dat ik hier zit heb ik allerlei telefoontjes en appjes ontvangen. En ik geef toe, ik had ook heel veel moeite om mijn telefoon niet uit mijn zak te pakken.”

Wat speelt er in jouw buurt?