Oproep aan de gemeentepolitiek

In het VVN Magazine roept onze directeur Evert-Jan Hulshof gemeenten op Veilig Verkeer Nederland te betrekken bij het verkeersveiligheidsbeleid.  'Onze afdelingsvrijwilligers en contactpersonen voor gemeenten staan klaar voor advies en ondersteuning en helpen je graag om het verkeer in jouw gemeente veiliger te maken.' Lees zijn column hieronder.

Evert-Jan Hulshof van Veilig Verkeer Nederland

'Zodra je de deur uitstapt, neem je deel aan het verkeer. Helaas is het niet zo dat iedereen ook weer veilig thuiskomt. Jaarlijks vallen er immers ruim 600 verkeersdoden en meer dan 21.000 ernstig verkeersgewonden.

Verkeersveiligheid begint lokaal, namelijk letterlijk op het moment dat je de deur uitstapt. Aandacht voor dit thema in de lokale politiek mag dan ook niet ontbreken. De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn een mooi moment om dát te onderstrepen.

Het is belangrijk dat gemeenten echt werk maken van verkeersveiligheid door daar continu aandacht aan te besteden en er voldoende geld voor vrij te maken. Het gaat daarbij niet alleen om infrastructurele aanpassingen, maar ook om investeringen in gedragsbeïnvloeding en handhavingscapaciteit. Er bestaat helaas niet één simpele oplossing, zoals ook blijkt uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Het verbeteren van verkeersveiligheid vergt een lange adem, meerdere samenhangende interventies en het besef dat iedere weggebruiker hier zelf aan kan bijdragen. Daarom roepen wij alle politieke partijen op om de missie van Veilig Verkeer Nederland te omarmen. Die missie bestaat uit slechts vier woorden: Iedereen veilig over straat.

Het ophalen van signalen vanuit burgers stellen wij graag samen met gemeenten voorop. Het VVN Participatiepunt, waar burgers onveilige verkeerssituaties melden en in actie komen, helpt daarbij. Meer meldingen betekent meer betrokkenheid en daardoor ontstaat er op buurtniveau een mooie vorm van burgerparticipatie. Om burgerparticipatie te stimuleren, bieden wij gemeenten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een account aan voor het VVN Participatiepunt, zodat zij direct zicht hebben op het aantal en type binnenkomende meldingen. Op basis daarvan kunnen gemeenten hun verkeersbeleid verder aanscherpen. Benieuwd naar de meldingen in jouw gemeente? Neem dan eens een kijkje op participatiepunt.vvn.nl/kaart.

Veilig Verkeer Nederland kan gemeenten een analyse aanreiken van het type meldingen die over hun gemeente bij ons binnenkomen, denk bijvoorbeeld aan:

  • Onveilige locaties waarover veel meldingen binnenkomen;
  • Het thema van de melding, zoals snelheid, parkeergedrag en verkeersdrukte;
  • Of de melding betrekking heeft op gedrag of inrichting;
  • Welke VVN Buurtacties buurtbewoners hebben opgevraagd en uitgevoerd;
  • En meer.

Werk je voor een gemeente of ben je lid van een politieke partij? Betrek Veilig Verkeer Nederland dan. Onze afdelingsvrijwilligers en contactpersonen voor gemeenten staan klaar voor advies en ondersteuning en helpen je graag om het verkeer in jouw gemeente veiliger te maken. Het lokale verkeersveiligheidsbeleid samen concreet invullen, is een mooi streven. Graag tot horens!'

Deze column verscheen eerder in het najaarsnummer 2021 van het VVN Magazine