Dodehoeklessen afgelast

VVN Zwolle heeft besloten om alle dodehoeklessen van dit voorjaar te annuleren. Dit gezien de steeds stringentere maatregelen om het coronavirus in te dammen. Alle betrokkenen zijn geïnformeerd. We bekijken rond de zomervakantie hoe het rooster er voor het najaar zal uitzien als de situatie dan weer genormaliseerd is.

Blijf uit de dode hoek

Wat speelt er in jouw buurt?