Opfriscursus rijvaardigheid - actuele informatie

Voor het eerst sinds 2020 kon de cursus weer doorgang vinden. 1 maart 2022 zijn we gestart. Blok 1 is volledig afgerond. Maar vanwege corona hebben we blok 2 voortijdig moeten afbreken. De deelnemers aan dit deel van de cursus krijgen in het najaar de mogelijkheid om alsnog deel te nemen.

Actuele info

 

 

Wat speelt er in jouw buurt?