Start wintertijd: Goede fietsverlichting helpt ongelukken voorkomen

De wintertijd is ingegaan! Dat betekent dat veel mensen vaker in het donker onderweg gaan. Goede fietsverlichting is daarom extra nodig. Minister Barbara Visser trapte de nationale campagne 'AAN in het donker' af én deelde uitkomsten van een groot onderzoek over fietsverlichting.

Fietsverlichtingscampagne Barbara Visser Veilig Verkeer Nederland

Om de lancering van de fietsverlichtingscampagne ‘AAN in het donker’ kracht bij te zetten, bracht demissionair minister Barbara Visser vandaag een bezoek aan basisschool de Kroosduiker in Westzaan. De minister ging hier in gesprek met kinderen en ouders over het belang van goede fietsverlichting. Tegelijkertijd keek een fietsenmaker naar de fietsverlichting en maakte deze waar nodig in orde. Ook deelde minister Visser de uitkomsten van een nieuwonderzoek onder ruim 1.000 respondenten naar het belang van deugdelijke fietsverlichting.

De kans op een ongeval bij fietsen in het donker is groter dan bij licht. Eén op de vijf fietsers in ons land (20%) heeft dit ook letterlijk ervaren. Van de ondervraagden heeft 5% in het donker een fietsongeluk gehad en 15% is tijdens het fietsen in het donker bijna aangereden, gemiddeld zo’n twee keer. Om dergelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, trekken de overheid en een tal van organisaties dit jaar gezamenlijk op. De AAN in het donker-campagne en bijbehorende acties duren tot en met januari.

Meeste mensen fietsen met licht aan

Van alle respondenten zegt 82% in het donker altijd met de fietsverlichting aan te fietsen. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek naar fietsverlichting onder ruim 1.000 respondenten (15+), blijkt verder dat Nederlanders sterk uiteenlopende redenen hebben waaróm zij fietsverlichting voeren. Niet zo zeer de kans op een boete (5%), maar juist het vermijden van een ongeluk (47%) en het hebben van beter zicht (32%) zijn voor Nederlanders aanleiding voor het voeren van goede fietsverlichting. Het idee dat niet iedere fietser goede fietsverlichting heeft, blijkt eveneens uit het onderzoek. Respondenten denken dat slechts circa de helft (52%) van alle fietsers hierover beschikt en geeft Nederland voor het voeren van fietsverlichting het rapportcijfer 6,4.

Veilig Verkeer Nederland VVN Verkeersminister Barbara Visser start Fietsverlichtingscampagne AAN

Foto: Minister Barbara Visser praat met kinderen over fietsverlichting bij een school die verkeerseducatie krijgt aangeboden vanuit het platform Verkeer & Meer. De Vervoerregio Amsterdam biedt vanuit dit platform aan alle voorschoolse instellingen en scholen in haar regio kosteloos verkeerseducatie aan.

Belang van verkeersveiligheid

De afgelopen jaren is door veel partijen hard gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Ter ondersteuning verkeersveiligheidsmaatregelen op het lokale en regionale wegennet heeft het Rijk € 500 miljoen over de komende 10 jaar (tot 2030) vrijgemaakt. Via deze investeringsimpuls hebben meer dan 200 overheden een rijksbijdrage van in totaal € 165 miljoen ontvangen voor infrastructurele maatregelen, zoals het verbreden van bestaande fietspaden en het veiliger maken van oversteekplaatsen voor fietsers. In 2022 komt wederom geld beschikbaar voor het verbeteren van de verkeersveiligheid van het lokale en regionale wegennet. Het gaat om een bedrag van € 50 miljoen. Op dit moment worden, in overleg met de medeoverheden, de contouren van deze tweede ronde vormgegeven.

Losse lampjes en milieu

Op de vraag welk type fietsverlichting het beste werkt, lijken de meeste mensen het eens. 80% beschikt over vaste verlichting voor en achter en maar liefst 37% geeft aan dat losse lampjes niet goed werken. Ook vindt 37% losse lampjes slecht voor het milieu. Daarnaast is opvallend dat van alle fietsers 36% niet weet hoe zij zelf een kapotte fietslamp kunnen repareren. Terwijl een kwart van de Nederlandse bevolking (24%) aangeeft het leuk te vinden om anderen te helpen bij het repareren van fietsverlichting. Ook staan er op internet uitlegvideo's die laten zien hoe het moet.  

Fietsverlichting mag wat kosten

Eerder werd duidelijk dat het aantal fietsongelukken en fietsdoden in ons land toeneemt. Toch is het besef dat goede fietsverlichting absoluut levens kan redden en kleerscheuren kan voorkomen, nog niet bij iedereen doorgedrongen. Zo denkt één op de tien fietsers (11%) dat een reflector voldoende bescherming biedt en lijkt maar liefst 26% erg laks te zijn wanneer het gaat om het vervangen van een lege batterij. Zij geven aan hier geen zin in te hebben. Daartegenover staat wel dat 57% bereid is om meer dan €14,99 uit te geven aan goede fietsverlichting.

AAN in het donker

De nationale fietsverlichtingscampagne ‘AAN in het donker’ is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met diverse brancheorganisaties. De campagne is vanaf vandaag tot en met januari door heel Nederland terug te zien en horen, zowel via radio, in de bioscoop als online. Daarnaast zijn er ook talloze inzetten die vanuit de verkeersbranche worden georganiseerd. De campagne wijst op positieve wijze op de voordelen van fietsen met juiste kwalitatieve verlichting. Met de campagne willen we fietsers, met name jongeren tussen de 15 en de 25 jaar, motiveren om hun fietsverlichting aan te doen. Organisaties die bij de campagne betrokken zijn en die in de komende maanden hiervoor verschillende activiteiten op het gebied van fietsverlichting ontplooien, zijn de RAI Vereniging, Fietsersbond, TeamAlert, de politie, ANWB, Bovag, Provincies en Veilig Verkeer Nederland. Hun motto is ‘Eén team, één taak’. Meer informatie is te vinden op komveiligthuis.nl/fietsverlichting.

Overige onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek naar fietsverlichting komen meer opvallende feiten naar voren. Zo blijkt onder andere dat…

  • … twee derde van de respondenten (66%) gebruik maakt van verlichting waarbij ze zelf gezien worden én zelf het wegdek kunnen zien;
  • … 85% van de Nederlanders het dom vindt om in schemer of donker zonder fietsverlichting te fietsen;
  • … 28% over fietsverlichting beschikt die automatisch aangaat.
Veilig Verkeer Nederland Verkeersminister Barbara-Visser start Fietsverlichtingscampagne AAN VVN
Minister Barbara Visser kijkt hoe leerlingen elkaars fietsverlichting controleren onder het toeziend oog van Gazelle-dealer Dirk Visbeek Fietsplezier uit Zaanstad.