Te luid geluid is uit: motorrijdercampagne tegen overlast

Mede door de relatieve coronastilte vielen motorrijders drie jaar geleden extra op. Vooral in mooie weekenden ontvingen motorrijdersverenigingen klachten over het geproduceerde geluid. Daarom is er een landelijke campagne om geluidsoverlast tegen te gaan.

Te luid geluid is uit: motorrijdercampagne tegen overlast

Kleine groep

De overlast wordt veroorzaakt door een kleine groep motorrijders die onnodig geluid produceren. Bijvoorbeeld door te snel of te hoog in toeren te rijden, door het gebruik van een uitlaat die niet is goedgekeurd voor hun motor of het verwijderen van de zogeheten dB-killer. De door deze groep opgewekte irritatie straalt af op de grote groep motorrijders die zich wel aan de verkeers- en gedragsregels houden, op motoren die aan alle eisen voldoen. En dat is zonde, want ook motorrijders verdienen de ruimte. Wil je weten wat je als motorrijder zelf kan doen? Lees hier tips hoe je je steentje kunt bijdragen.

Iedereen je buurman

Daarom kiest motorrijdend Nederland voor bewustwording en samenwerking. Dat doen de verzamelde motormedia en motorrijdersorganisaties in de door Motorrijdersactiegroep MAG ge├»nitieerde campagne TE LUID geluid IS UIT. De meer dan twintig ondertekenaars van het onderliggende convenant vragen hun achterban rekening te houden met hun omgeving. Als je thuis bent, houd je rekening met je buren. Op de motor is iedereen je buurman. Het logo is te downloaden, zodat gemeenten en andere wegbeheerders hier ook aandacht aan kunnen besteden.

Handhaving

De campagne is aan de landelijke overheid gepresenteerd. Er is aangedrongen op de inzet van handhaving op een kleine groep die de daadwerkelijke overlast verzorgt, en op een landelijke campagne die motorrijden positief onder de aandacht brengt. Zo kunnen motorfietsen bijdragen aan een emissiereductie. Ook laat een Leuvens onderzoek (uitgevoerd in opdracht van FEBIAC) zien dat het aantal fileverliesuren met 40% kan afnemen als 10% van de automobilisten voor een motorfiets zou kiezen.

De partijen

Het aantal motorrijders dat de dB-killers weer in de uitlaten schroeft neemt toe. De vraag naar stillere uitlaten stijgt. Motorrijders worden zich steeds meer bewust van wat er speelt. Met deze campagne willen motorrijders dat proces versnellen. Dat doen ze samen met onder andere zes van de grootste motorbladen, de landelijke motorrijdersverenigingen MAG en KNMV, motorverhuurplatform MotoShare, het Landelijk Overleg Orgaan Toerclubs, de Trans Euro Trail, FEHAC en online motormedia. RAI Vereniging sectie Motoren draagt de campagne een warm hart toe.