Veilig Verkeer Nederland kiest Martijn Dadema als voorzitter

Onze Verenigingsraad heeft Martijn Dadema benoemd als nieuwe voorzitter bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). Hij volgt Liesbeth Spies op die in november 2019 haar vertrek aankondigde.

Veilig Verkeer Nederland kiest Martijn Dadema als voorzitter

Martijn Dadema is in 1975 geboren in Enkhuizen. Hij is sinds 2014 burgemeester van Raalte en heeft daarvoor als oud-diplomaat diverse functies bekleed bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Martijn is afgestudeerd als beleidsgericht econoom. In 2019 werd hij voor de tweede keer genomineerd voor de titel van Beste Bestuurder van Nederland.

De nieuwe voorzitter treedt aan op een belangrijk moment. Zo is het aantal verkeersslachtoffers per jaar hoger dan in de periode 2012-2017 en wordt het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd. Daarnaast geeft VVN invulling aan het toekomstbestendig maken van de vereniging.

"Alle Nederlanders hebben een rol om de verkeersveiligheid te verbeteren. VVN zit diep in de haarvaten van onze samenleving om dit te kunnen bereiken."

Martijn Dadema - Voorzitter van Veilig Verkeer Nederland

Martijn Dadema wordt graag voorzitter van VVN, omdat hij veel affiniteit heeft met onze missie: 'Iedereen veilig over straat'. "Het aantal slachtoffers neemt helaas weer toe met heel veel leed tot gevolg. Dat zie ik in mijn dagelijks werk regelmatig. Alle Nederlanders hebben dan ook een rol om de verkeersveiligheid te verbeteren. VVN zit diep in de haarvaten van onze samenleving om dit te kunnen bereiken. Daar wil ik heel graag, samen met vrijwilligers en medewerkers van Veilig Verkeer Nederland mijn tijd, kennis en kunde aan besteden," zegt de kersverse voorzitter.

VVN directeur Evert-Jan Hulshof is blij met de keuze voor Martijn Dadema:

”Wij mogen ons gelukkig prijzen met Martijn Dadema als voorzitter. Zeker in een tijd waarin de vernieuwing van de vereniging Veilig Verkeer Nederland vorm krijgt. Mede namens het bestuur en de medewerkers van Veilig Verkeer Nederland wensen wij Martijn Dadema heel veel succes toe in zijn nieuwe rol!”

Meer weten over onze nieuwe voorzitter? In het volgende VVN Magazine (25 september) delen we een uitgebreid interview!