Verkeersonveiligheid in woonwijken door pakketbezorgers

In de laatste weken van december zijn er ieder jaar weer veel internetbestellingen af te leveren. Het online bestellen van cadeaus heeft daarmee een effect op de veiligheid van woonwijken. Internetwinkelen spaart een rit uit naar de winkel maar leidt  tot extra bestelverkeer in de woonwijken. Koeriersdiensten rijden de laatste dagen de hele dag af en aan. Binnen 30km zones wordt regelmatig te hard en onoplettend gereden. Bekend is dat over het geheel genomen 60% van alle verkeersongevallen plaatsvinden op gemeentelijke wegen.

Verkeersonveiligheid in woonwijken door pakketbezorgers

400 miljoen thuisbezorgde pakjes

In 2013 ging er in Nederland ruim 10 miljard Euro om in de online business, dit is de laatste jaren sterk toegenomen. Het gaat om ruim 400 miljoen pakketjes per jaar die moeten worden afgeleverd, opgehaald of opnieuw worden bezorgd. Het gaat hier dus om ruim 90 miljoen pakketjes per jaar die allemaal op tijd moeten worden afgeleverd dan wel op tijd moeten worden opgehaald of opnieuw worden bezorgd wanneer de klant niet thuis is. Dit genereert meer verkeer. Omdat het afleveren met bestelauto’s of kleine vrachtauto’s plaatsvindt met uiteen liggende afleveradressen is dit niet optimaal. Alles bij elkaar gaat het om vele miljoenen verkeersbewegingen van koeriersvoertuigen in onder andere, woonwijken. In 2015 is daar ook de levering op zondag bijgekomen.

Krachten bundelen voor meer verkeersveiligheid

“In drukke straten komen dagelijks wel 40 tot 50 bestelbusjes per dag. Als de trend zich doorzet, zijn dat er over een jaar misschien wel 70 tot 80. Zeker als meer winkels en supermarkten thuis gaan bezorgen, zal het aantal verkeersbewegingen drastisch toenemen”, voorziet VVN directeur  Alphons Knuppel. Als we hier met z’n allen niets aan doen zal het aantal snelheidsovertredingen, foutparkeren en andere misstanden alleen maar stijgen”, vreest Knuppel. ,,Om te voorkomen dat het echt een keer vreselijk mis gaat en er doden of ernstig gewonden vallen, roepen wij bewoners van drukbezochte buurten en wijken op in actie te komen en om veiligheidsmaatregelen te vragen bij gemeenten”

Betere registratie van ongevallen

Vorig jaar waren er 69 dodelijke ongevallen met bestelbusjes te betreuren en het is niet bekend hoe vaak daar een koerier bij betrokken was, aldus de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). VVN ziet graag een betere registratie van ongevallen. “In het geval van roekeloze koeriers kunnen we alleen maar aankloppen bij organisaties om onze ongerustheid te uiten, maar kunnen dat helaas niet staven met harde cijfers. Het is zaak dat beter wordt bijgehouden wat oorzaken van ongevallen zijn en wie er bij betrokken zijn”; aldus Alphons Knuppel

Wat kan de consument zelf doen om de onveiligheid door koeriersdiensten in de wijk te verbeteren?

Je kunt nagaan of de partij waar de bestelling is gedaan het pakket kan bezorgen bij een servicepunt in de buurt. VVN-directeur Alphons Knuppel; “Wanneer je regelmatig een internetbestelling plaatst kun je er zelf ook voor zorgen dat de druk op je eigen woonwijk afneemt door één of twee keer per week de zending af te halen bij het servicepunt. Zo draag je zelf direct bij aan het verminderen van de verkeersdruk op jouw woonwijk. We veroorzaken dit probleem met z’n allen en moeten het ook samen oplossen”.

Wat kan de branche doen om de druk op de woonwijken te verminderen?

De sector werkt aan oplossingen. Grote logistieke bedrijven kunnen hun logistiek efficiënter organiseren, zendingen bundelen en daarmee voorkomen dat er onnodige kilometers worden gemaakt. Het mislukken van afleveringen is vervelend voor de klant en de vervoerder. Daarom wordt steeds meer gebruik gemaakt van het afleveren en afhalen bij servicepunten. Waren er in 2006 nog maar 900 servicepunten, nu zijn het er meer dan 5.000. Dit is duidelijk een trend en het is de vraag of het afhalen in een winkel of bij een servicepunt het thuisbezorgen gaat vervangen. Uit oogpunt van minder bestelautokilometers in de stedelijke omgeving kan dit een positieve ontwikkeling zijn. Gunstig voor de klant maar minder positief voor de mobiliteit is de komst van snelle diensten, waarbij thuisbezorging binnen 90 minuten wordt aangeboden. Dergelijke snelle diensten worden in Nederland zover bekend nog niet heel veel aangeboden. Het thuisbezorgen kan beter als vervoerder en klant onderling het aflevertijdstip kunnen bepalen, via ICT-voorzieningen. Voorwaarde is wel dat deze dienstverlening niet mag doorschieten richting klant, en daarmee tot extra voertuigkilometers en een groter verkeersrisico gaat leiden. Een optimale ritplanning moet het uitgangspunt blijven. Hier ligt een duidelijke uitdaging van de betreffende vervoerders. De branche denkt na over het nauwkeuriger informeren van de klant over tijdstip van afleveren en het afleveren op afspraak.

Bij het VVN-Participatiepunt kunnen bewoners onveilige verkeerssituaties melden
Veilig Verkeer Nederland ondersteunt de ruim 5.000 verkeersonveilige situaties die jaarlijks door bewoners worden gesignaleerd, in de vorm van adviezen “Meer dan de helft van het aantal meldingen gaat over een te hoge snelheid in de woonwijk die niet in de laatste plaats worden veroorzaakt door de bewoners zelf. Het heeft wel degelijk zin in het geweer te komen en om de melding extra kracht bij te zetten kunnen bewoners ook onze hulp inroepen zodat wij een buurtactie Snelheidsmeting kunnen organiseren om bewijs te verzamelen dat er inderdaad veel te hard gereden wordt. VVN organiseert als buurtactie ook Remwegdemo’s om buurtbewoners te laten zien wat snelheid in de wijk doet. Het is aan de wegbeheerder om actie te ondernemen en niet te wachten voordat het echt fout gaat en het te laat is.”, aldus VVN directeur Alphons Knuppel.