Verkeersprofessonals bij gemeenten testen kennis over verkeersveiligheid

Werk jij als verkeersprofessional bij een gemeente, en wil je weten hoe goed jouw kennis over verkeersveiligheid is? Doe dan mee aan de verkeersveiligheidsenquête van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Automobilist zwaaien

Verkeersveiligheidkennis

Je krijgt met deze enquête direct inzicht in jouw kennisniveau over verkeersveiligheid. De uitkomsten van deze enquête geven daarnaast ook waardevolle informatie voor onderzoek dat SWOV onlangs is gestart.

Charlotte Bax van SWOV: ‘We onderzoeken welke verkeersveiligheidskennis er bij gemeenten aanwezig is. Inzicht hierin kan helpen om het kennisniveau omhoog te krijgen, door opleidingen te verbeteren of door het aanbod van kennisinstellingen beter af te stemmen op gemeentelijke behoeften. Uiteindelijk moet het leiden tot beter verkeersveiligheidsbeleid en daarmee een veiliger verkeer.' De informatie die uit de enquête komt wordt in geanonimiseerde vorm voor het onderzoek gebruikt.

Kennis juist nu belangrijk

SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Zij hebben als missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.

Vooral op gemeentelijk niveau moet er veel gebeuren om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. ‘Het is belangrijk dat gemeentefunctionarissen weten hoe zij verkeersveiligheidsproblemen moeten oplossen, welke maatregelen effectief zijn en hoe deze zo efficiënt mogelijk kunnen worden toegepast,’ zegt Charlotte Bax. ‘Kennis is hierbij cruciaal.’

Interviews

Aanvullend op de enquête houdt SWOV interviews met gemeenteprofessionals om uitgebreider in te gaan op kennisniveau, -behoeften en verbeterpunten. Wilt u meewerken aan een interview? Aan het eind van de enquête kunt u zich hiervoor opgeven.

Meedoen aan de enquête

Je kan de enquête invullen als je: 

  • werkzaam bent bij een gemeente in Nederland
  • binnen die gemeente werkt aan verkeersveiligheid
  • je kennis over de verkeersveiligheid wilt testen

De verkeersveiligheidsenquête is te vinden op www.swov.nl/verkeersveiligheidskennis