VVN Verkeersexamen 2019: een terugblik

Het VVN Verkeersexamen was ook dit jaar weer een grote happening. Zo’n 190.000 kinderen gingen op voor het eerste echte examen in hun schoolcarrière. En duizenden leerkrachten, ouders en vrijwilligers hielpen om dat mogelijk te maken. Wij blikken graag nog even terug en delen de resultaten van het VVN Verkeersexamen 2019.  

Leerlingen staan klaar om te vertrekken voor het praktisch verkeersexamen

In opdracht van Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoeksbureau Motivaction een enquête gehouden onder basisscholen. Aan deze enquête deden 1.018 scholen mee.

Meestal in groep 7

93% van de scholen deed mee met het theoretisch examen, 33% daarvan koos ervoor om het theoretisch examen digitaal af te nemen. 87% van de scholen deed ook het praktijkexamen. Als een school niet meedoet, is de reden meestal dat ze het elke twee jaar organiseren voor groep 7 en 8 samen. We zien wel dat steeds minder scholen kiezen voor een gecombineerde groep. De meeste scholen doen het examen met groep 7.

Digitaal examen

In 2019 boden we het verkeersexamen voor het eerst digitaal aan. 33% van de scholen die aan het examen meedeed, koos ervoor om het theoretisch examen digitaal af te nemen. Door overbelasting van de server, was het examen een groot deel van de dag niet bereikbaar. Uiteindelijk heeft 63% van de scholen die kozen voor het digitaal examen, het examen ook digitaal afgenomen. De ervaringen zijn desondanks positief: de gebruiksvriendelijkheid werd beoordeeld met een 7,9 en 59% van de scholen die dit jaar het examen digitaal deed, zegt het examen volgend jaar opnieuw digitaal af te willen nemen.

Slagingspercentage

We mogen trots zijn op de slagingspercentages: 97% van de leerlingen slaagde voor het theoretisch examen en 96% voor het praktisch examen.

Moeilijkheidsgraad

95% van de scholen uit het onderzoek vindt het niveau van het examen goed en geeft het een rapportcijfer 7,2. Doordat we met het digitale examen inzicht krijgen in hoe het examen gemaakt wordt, kunnen we exact zien welke vragen de kinderen het moeilijkst vinden. Vragen over veiligheidsbewustzijn (wat is de veiligste keuze) en afleiding werden over het algemeen goed gemaakt. De moeilijkste vragen gaan over voorgaan en voorrang en over de verkeersborden*.

Fietsvaardigheid

Op 94% van de scholen uit het onderzoek doen alle kinderen uit de klas mee aan het praktisch examen. Van de scholen waar niet alle kinderen meedoen, geeft de helft als reden dat de kinderen niet goed genoeg kunnen fietsen. Dat is niet hoger of lager dan in eerdere jaren.

Controlepost app**

De controlepost-app is gebruikt tijdens 137 examendagen. Meer dan 25.000 kinderen die het praktisch examen deden, werden beoordeeld met behulp van de controlepost-app. De top drie was:

  • Zoetermeer (1.440 kinderen)
  • Groningen (1.131 kinderen)
  • Alphen aan den Rijn (1.015 kinderen)

De meest fouten tijdens het praktisch Verkeersexamen werden gemaakt bij het achterom kijken, het richting aangeven en het naar links en/of rechts kijken.

*Deze resultaten komen uit de statistieken van het digitaal examen.

**Deze resultaten komen uit de Verkeersexamen Management Tool