Weer naar school! De nieuwe richtlijnen verkeersveilig toepassen

Na acht weken ‘school aan huis’ gaan de scholen maandag 11 mei weer open. De coronamaatregelen vragen om een andere aanpak van de verkeerssituatie in de schoolomgeving. Om de verkeersstromen goed te laten verlopen delen wij onze adviezen.

Weer naar school! De nieuwe richtlijnen verkeersveilig toepassen

Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen en hoe minder maatregelen in de schoolomgeving nodig zijn. Daarom delen wij onze tips voor scholen, gemeenten en ouders in een overzichtelijk advies 'De nieuwe richtlijnen verkeersveilig toepassen in de schoolomgeving'. Met deze tips raakt de toegang van de school niet verstopt door autoverkeer en kan het schoolplein gedoseerd worden betreden. 

Het protocol in het kort

Les op afstand (Kennisnet, de PO-raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft een protocol opgesteld. Dit zijn de belangrijkste punten, waarop wij onze adviezen hebben gebaseerd:

  • Ouders mogen zich niet meer in de school of op het schoolplein begeven.
  • Leerlingen worden door maximaal één volwassene gebracht en gehaald.
  • Als niet elk lokaal een eigen ingang heeft stellen scholen gespreide breng- en haaltijden in.

"Hoe minder auto’s er zijn, hoe veiliger de kinderen zelf naar school kunnen lopen en fietsen. Dan zijn er minder maatregelen nodig in de schoolomgeving."

Freek Smit - Verkeerskundige bij Veilig Verkeer Nederland

Onze tips voor het verkeersveilig toepassen van het protocol

Hieronder vind je zes nuttige tips om het protocol op een verkeersveilige manier toe te passen. Voor uitgebreidere tips voor scholen, ouders en gemeenten verwijzen we je naar het volledige document.

  1. Stel waar mogelijk tijdelijk eenrichtingsverkeer in, ook voor voetgangers.
  2. Kan je kind zelfstandig naar school? Laat hem of haar dan alleen gaan.
  3. Wijs een plek aan buiten het schoolplein, waar kinderen afscheid kunnen nemen van hun ouders.
  4. Kom zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school toe en bewaar voldoende afstand.
  5. Moet je met de auto? Parkeer verder weg en loop het laatste stuk naar school.
  6. Als niet elk lokaal een eigen ingang heeft stellen scholen gespreide breng- en haaltijden in.
Ons advies 'De nieuwe richtlijnen verkeersveilig toepassen in de schoolomgeving'.
Een onderdeel uit ons advies 'De nieuwe richtlijnen verkeersveilig toepassen in de schoolomgeving'.

We wensen iedereen veel succes bij het herstarten van de scholen!