Hulp bij oversteken

Word verkeersbrigadier of oversteekcoach

Iedereen die het belangrijk vindt dat kinderen veilig kunnen oversteken, kan als oversteekcoach kinderen begeleiden naar de overkant van de straat. Een oversteekcoach houdt geen verkeer tegen, maar helpt de kinderen veilig oversteken. Je kan er zelfs een leuk verkeersproject van maken, bijvoorbeeld met behulp van het verkeerspakket Veilig oversteken. Een oversteekcoach kan worden ingezet zonder opleiding, specifieke kleding, materialen en een officiële aanstelling, zoals bij een verkeersbrigadier wel het geval is. 

Wil je een echte verkeersbrigade opzetten? Volg dan de onderstaande 10 stappen. 

Verkeersbrigadier

In 10 stappen naar een verkeersbrigade

Zowel volwassenen als kinderen (vanaf 10 jaar) kunnen verkeersbrigadier worden. Omdat de status van de verkeersbrigadier expliciet is geregeld in de wet, is een aantal zaken wettelijk verplicht. 

Stap 1 - Verzoek om een verkeersbrigade

Neem contact op met de gemeente. Bespreek wat jullie gedaan hebben en dat jullie graag een Verkeersbrigade willen oprichten. Staat de gemeente daar achter? Het is handig om de directeur van de school hierbij te betrekken. Wellicht kan de politie ook gelijk aanschuiven.

Stap 2 - Onderzoek oversteekplaats

De oversteekplaats waar de verkeersbrigade gewenst is, moet worden onderzocht. Dit doet de politie samen met de gemeente. Eventueel helpt de directeur, de verkeersouder of de ouderraad hierbij. Voordat de definitieve toestemming wordt gegeven moet officieel worden vastgesteld wat de verkeersintensiteit is: hoe druk is het op de tijden dat de school begint en uitgaat?

Ook de rijsnelheid is van belang, omdat dan kan worden bepaald of alleen volwassenen of ook kinderen de verkeersbrigade gaan vormen. Het is mogelijk dat bij de bewuste oversteekplaats extra maatregelen nodig zijn, zodat verkeersbrigadiers veiliger hun werk kunnen doen, Denk daarbij aan een parkeerverbod. een verbod om stil te staan. een wegmarkering, verkeersborden of een verbreding van de trottoirs.

Stap 3 - Volwassen- of jeugdverkeersbrigade

Er zijn drie verschillende mogelijkheden voor een verkeersbrigade:

  • volwassen verkeersbrigade
  • jeugdverkeersbrigade (kinderen vanaf 10 jaar, ofwel groep 7/8)
  • een combinatie van volwassen- én jeugdverkeersbrigadiers

Er mogen alleen jeugdverkeersbrigadiers worden ingezet op wegen waarop niet sneller dan 50 km per uur wordt gereden. Ligt de snelheid over het algemeen boven de maximumsnelheid van 50 km per uur dan zijn er twee mogelijkheden: andere beveiligingsvormen inschakelen of alleen volwassen verkeersbrigadiers inzetten. De inzet van leerlingen (jeugdverkeersbrigadiers) is een zaak van de school, de politie (beslist of een kind het wel of niet kan) en de ouders (zij moeten toestemming geven).

Een volwassen verkeersbrigade kan worden ingezet als de snelheid niet uitkomt boven de 70 km per uur.

Een verkeersbrigade met een combinatie van volwassen en jeugdverkeersbrigadiers is ook een optie. Dan geldt nog steeds de beperking van een snelheid op de weg met de oversteekplaats van maximaal 50 km per uur.

Stap 4 - Aantal verkeersbrigadiers

Uit onderzoek is al gebleken of ouders een verkeersbrigade zien zitten en hoeveel ouders willen helpen. School bepaalt vaak of ook kinderen ingezet gaan worden als verkeersbrigadier (ouder geeft hier toestemming voor). In sommige gevallen laat school de kinderen op vrijwillige basis brigadieren, in andere gevallen is de stelregel dat de leerlingen van groep 8 dit per toerbeurt doen (een aantal keren per jaar). Klein beginnen kan er voor zorgen dat het draagvlak gaat toenemen onder de ouders, waardoor het vinden van hulp ook eenvoudiger gaat.

Stap 5 - Beslissing / kosten

De gemeente neemt in nauw overleg met de politie, school en andere betrokkenen een beslissing over het instellen van een verkeersbrigade. Op advies van de politie kan dan ook worden besloten of er aanvullende maatregelen komen, zoals parkeer- of stilstaan-verbod, verkeersdrempels of wegversmallingen, markeringen, stopstrepen bij een oversteekplaats,

Als de toestemming van de gemeente binnen is, kun je het beste direct een afspraak maken over wie de kosten voor zijn rekening neemt. Meestal doet de gemeente dit.

Stap 6 - Verantwoordelijkheid en toezicht

De coördinator of de initiatiefgroep die de verkeersbrigade heeft opgericht, is samen met alle volwassen verkeersbrigadiers verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verkeersbrigade. Er zijn nog twee partijen die een rol spelen in de verantwoordelijkheid:

  • De gemeente is als eigenaar van de weg verantwoordelijk voor de veiligheid van de weg.
  • De politie is verantwoordelijk voor de opleiding van en het toezicht op de verkeersbrigadiers.

Het goed functioneren blijft een verantwoordelijkheid van de verkeersbrigadier zelf. Op dit functioneren houdt de politie toezicht. Maar de politie kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van de verkeersbrigadier.

Stap 7 - Opleiding en aanstelling

De opleiding van verkeersbrigadiers valt onder de verantwoordelijkheid van de korpschef van de regiopolitie. Vaak stelt de korpschef iemand aan die de opleidingen verzorgt. De opleiding van de verkeersbrigadiers bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Voor de theorieopleiding moet gemiddeld 2 uur worden uitgetrokken. Belangrijke elementen Zijn kennis van verkeersregels, het oversteeksysteem en inzicht in de stopafstand van diverse voertuigen.

Na de theorie volgt de praktijk. Deze opleiding wordt gegeven op de locatie waar de verkeersbrigadiers dienst gaan doen. Ter plaatse kan de politie wijzen op eventuele problemen of knelpunten. Snelheden en stopafstand kunnen daarbij nogmaals aan de orde komen.

Als de opleiding is afgerond stuurt de politiecontactpersoon een blauwe bereidverklaringkaart (volwassen verkeersbrigadier) of een groene toestemmingskaart (jeugdverkeersbrigadiers) naar de gemeente. Volwassenen vullen de blauwe kaart in en ondertekenen deze. Bij de kinderen vullen de ouders de groene kaart in en zetten hun handtekening. De kaarten bestaan uit twee delen. Het ondertekende deel houdt de politiecontactpersoon zelf. Het niet-getekende deel gaat naar de gemeente om de aanstelling te regelen. De kaarten zijn verkrijgbaar in onze webwinkel. De verkeersbrigadiers ontvangen uiteindelijk een aanstellingsbrief van de burgemeester.

Belangrijk: een verkeersbrigadier mag alleen zijn of haar taak uitvoeren op de oversteekplaats waarvoor hij of zij is opgeleid.

Stap 8 - Verzekering

De gemeente verzorgt meestal de verzekering van de verkeersbrigadiers. Dit is niet bij wet geregeld, maar de meeste gemeenten zien dit als een logisch gevolg van de aanstelling. Vaak heeft de gemeente ook een budget beschikbaar voor de materialen die nodig zijn voor een verkeersbrigade. Deze materialen zijn bij Veilig Verkeer Nederland beschikbaar.

Om verzekerd te zijn, moet een verkeersbrigadier aan vier punten voldoen:

  • De politie heeft je zowel theoretisch als praktisch bij de oversteekplaats opgeleid.
  • Je hebt een aanstelling van de burgemeester.
  • De gemeente neemt je (in de meeste gevallen) op in haar verzekering.
  • Je gebruikt de juiste uitrusting bij het uitoefenen van je functie als verkeersbrigadier.

De verkeersbrigadier is bij het niet voldoen aan de voorwaarden zelf (hoofdelijk) aansprakelijk voor de eventuele schade bij een ongeval.

Stap 9 - Uitrusting

Een verkeersbrigadier moet een oranje fluorescerende jas dragen en een stopbord met vast omschreven afmetingen hebben. Een fluit mag als hulpmiddel worden gebruikt, maar dat is niet verplicht. Deze materialen zijn te verkrijgen in onze webwinkel.

Stap 10 - Informatie voor ouders, kinderen en weggebruikers

Communiceer dat Verkeersbrigadiers de kinderen helpen bij het oversteken op vaste tijdstippen. Maak ook hier ook goede afspraken met ouders en kinderen over.