Schenken en nalaten

Om het verbeteren van de verkeersveiligheid in ons land op een bijzondere manier te steunen, kunt u een gift aan Veilig Verkeer Nederland opnemen in uw testament. Dat kan met een legaat of een erfstelling.

Een bedrag nalaten 

Door in uw testament een bedrag na te laten aan Veilig Verkeer Nederland, draagt u bij aan:

  • het mobiliseren en helpen van mensen en organisaties om een steentje bij te dragen aan een veiliger verkeer. Zo zetten tienduizenden vrijwilligers en honderden bedrijven zich in voor de verkeersveiligheid.
  • het ontwikkelen van educatieve programma’s en campagnes om het verkeersgedrag van weggebruikers veiliger te maken. Denk bijvoorbeeld aan het VVN Verkeersexamen of De scholen zijn weer begonnen
  • het verzamelen van meldingen van bewoners om verkeersonveiligheid, overal in Nederland, te verbeteren. Dat doen wij via ons platform VVN Participatiepunt.

Opnemen in uw testament 

U kunt in uw testament een legaat of een erfstelling laten opnemen om een bedrag na te laten aan Veilig Verkeer Nederland. Een testament opstellen of wijzigen doet u altijd bij de notaris. Uw notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900-3469393, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) of op de website www.notaris.nl.

Geen belasting bij nalatenschap aan goed doel

Over nalatenschappen moet -boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag- belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap. Voor goede doelen die door de overheid zijn erkend, zoals Veilig Verkeer Nederland, wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat het complete bedrag dat u nalaat daadwerkelijk bij Veilig Verkeer Nederland terecht komt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.