Vereniging

Veilig Verkeer Nederland is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers.

Vrijwilligers op straat

De vereniging Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland is een vereniging. De vereniging bestaat uit besturen op landelijk, districts-, en afdelingsniveau. Daarnaast prijst Veilig Verkeer Nederland zich gelukkig met de inzet van tienduizenden vrijwilligers: VVN Verkeersouders, verkeerskundigen, campagneteamleden en vele andere vrijwilligers. De vrijwilligers en besturen worden ondersteund door professionals die opereren vanuit een van de vier vestigingen.

Verenigingsraad

De verenigingsraad is het hoogste orgaan van de vereniging. De Verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden uit de 12 districten. Verder zijn er expertleden en is er een auditcommissie die de Verenigingsraad ondersteunen. Maak kennis met de leden van de Verenigingsraad

De eerstvolgende Verenigingsraad vindt plaats op 27 oktober 2023. De agenda en de vergaderstukken zijn te vinden op het Verenigingsplein.

Bestuur

Naast de voorzitter bestaat het bestuur uit een secretaris, penningmeester en voor elke regio (noord, oost, zuid en west) een bestuurslid. Maak kennis met de leden van het bestuur.

Districtsbesturen en -coördinatoren

Voor ieder district op provincieniveau is er een districtsbestuur of -coördinator. Alle districten benoemen een afgevaardigde voor de Verenigingsraad. Bekijk de contactpersonen, activiteiten en het nieuws van de verschillende provincies. In aanloop naar de Verenigingsraad worden districtsledenvergaderingen gehouden.

"Alle Nederlanders hebben een rol om de verkeersveiligheid te verbeteren. VVN zit diep in de haarvaten van onze samenleving om dit te kunnen bereiken."

Martijn Dadema - Voorzitter Veilig Verkeer Nederland

Missie, visie en strategie

Onze missie is kraakhelder: iedereen veilig over straat. Vanuit onze visie dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, vinden we het belangrijk om oog voor elkaar te hebben en rekening te houden met elkaar. We zijn er van overtuigd dat verkeersveiligheid meer is dan het naleven van verkeersregels en meer vergt dan infrastructurele optimalisaties. Verkeersveiligheid vraagt om constante aandacht, enthousiaste betrokkenheid en concrete actie. Onze strategie daarbij? Door mensen en organisaties te stimuleren om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten, werken we aan ons gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen komt weer veilig thuis.