Vereniging

Veilig Verkeer Nederland is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers.

Vrijwilligers op straat

De vereniging Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland is een vereniging. Op 26 juni 2020 is Martijn Dadema door de Verenigingsraad benoemd als voorzitter. De vereniging bestaat uit besturen op landelijk, districts-, en afdelingsniveau. Daarnaast prijst Veilig Verkeer Nederland zich gelukkig met de inzet van tienduizenden vrijwilligers: VVN Verkeersouders, verkeerskundig consulenten, campagneteamleden en vele andere vrijwilligers. De vrijwilligers en besturen worden ondersteund door professionals die opereren vanuit een van de vier vestigingen.

"Alle Nederlanders hebben een rol om de verkeersveiligheid te verbeteren. VVN zit diep in de haarvaten van onze samenleving om dit te kunnen bereiken."

Martijn Dadema - Voorzitter Veilig Verkeer Nederland

Missie, visie en strategie

Onze missie is kraakhelder: iedereen veilig over straat. Vanuit onze visie dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, vinden we het belangrijk om oog voor elkaar te hebben en rekening te houden met elkaar. We zijn er van overtuigd dat verkeersveiligheid meer is dan het naleven van verkeersregels en meer vergt dan infrastructurele optimalisaties. Verkeersveiligheid vraagt om constante aandacht, enthousiaste betrokkenheid en concrete actie. Onze strategie daarbij? Door mensen en organisaties te stimuleren om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten, werken we aan ons gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Verenigingsraad

De verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden uit de 12 districten. Verder zijn er expertleden en is er een auditcommissie die de Verenigingsraad ondersteunen.