Verkeersquiz regio Zuid

Zelfstandige mobiliteit van kinderen, zoals zelf naar school kunnen gaan, is belangrijk. Kinderen die hierin worden belemmerd kunnen in hun ontwikkeling enkele jaren achterstand oplopen. Onderzoek toont aan dat de gemiddelde leeftijd waarop kinderen zelfstandig naar school gaan in de afgelopen 25 jaar is gestegen van 6 naar
8,5 jaar. Dat is een negatieve ontwikkeling. Het is belangrijk dat schoolgaande kinderen leren om zich veilig in het verkeer te bewegen. Hierbij zijn verkeerslessen op scholen, ouderparticipatie en een verkeersveilige schoolomgeving belangrijke oplossingen. 

Doelstelling en doelgroep

De doelstelling van de Verkeersquiz is dat leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs op een dynamische, en voor hen aantrekkelijke manier, aan de slag gaan met verkeer en verkeerslessen. Aan de hand van herkenbare verkeerssituaties toetsen we tijdens de Verkeersquiz de verkeerskennis van groep 7/8 leerlingen. Doordat verkeersregels en -kennis in spelvorm aan bod komen, leren kinderen hoe zij bewust aan het verkeer kunnen deelnemen. Zowel per voet als met de fiets. De secundaire doelgroep bestaat uit leerkrachten, scholen, politie en gemeenten.

Beoogd resultaat

Aan de online voorrondes kunnen een onbeperkt aantal scholen meedoen. Na selectie, wanneer de finale op locatie plaatsvindt, is er plek voor maximaal 5 scholen.

Uitvoering

Scholen die aan de Verkeersquiz willen deelnemen, ontvangen van Veilig Verkeer Nederland gegevens waarmee zij online kunnen inloggen. Hierna kunnen zij de Verkeersquiz op school zelf spelen. De  digitale Verkeersquiz bestaat uit 20 vragen welke kinderen klassikaal beantwoorden. Na het spelen van de quiz komen alle vragen nogmaals in beeld met daarbij de vermelding of het correcte antwoord is gegeven. Indien het antwoord niet correct is, verschijnt er in beeld een toelichting. De Verkeersquiz bestaat uit meerdere varianten: van Small - alleen online in de eigen klas – tot en met Extra Large, online in de eigen klas inclusief twee keer een finalequiz op locatie. Vanaf de Medium variant kunnen er uiteindelijk vijf scholen meedoen aan de finalequiz op locatie. De winnende school krijgt een mooie prijs mee naar huis. 
Alle groep 7/8 leerlingen van het basisonderwijs kunnen aan de Verkeersquiz deelnemen.

Leerdoelen

Het doel van deze verkeersquiz is het testen van de kennis van leerlingen. Denk hierbij aan kennis rondom veilig verkeersgedrag, het kennen van verkeersborden, het kunnen toepassen van voorrangsregels, de omgang met de dode hoek en het zorgdragen voor zichtbaarheid. Voorafgaand aan deelname aan de Verkeersquiz, is het belangrijk dat de leerlingen reeds over deze kennis beschikken. Het is de rol van de leerkracht om leerlingen goed voor te bereiden op de Verkeerskennis.

Looptijd

Afhankelijk van de regio of de gemeente, is de looptijd van de Verkeersquiz het gehele schooljaar, met uitzondering van de schoolvakanties.