Actievoorwaarden

Regelmatig organiseren wij leuke winacties via o.a. onze Facebookpagina. Hieronder vind je een overzicht van onze actuele acties en voorwaarden.

Lopende acties 2023-2024

Winactie Dag van de Fietshelm

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie Dag van de Fietshelm. Deze Promotie heeft tot doel om het dragen van een fietshelm positief te stimuleren. Uit de reacties onder de Facebook post worden 5 winnaars geselecteerd. De actie wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door onder de Facebook post een reactie achter te laten.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie. Vrijwilligers van VVN mogen wel deelnemen.
 5. De Promotie loopt van 27 maart tot en met 9 april 2024. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. Op de Dag van de Fietshelm (10 april 2024) worden 5 winnaars gekozen die een reactie hebben achter gelaten onder de Facebook post.    
 2. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 3. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 4. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 5. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De prijs is een Abus fietshelm Urban-I 3.0  t.w.v.  ca. 75 euro. Er zullen 5 winnaars worden geselecteerd.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie Fietslichttellen Bioscoopbon winnen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie Fietslichttellen. Deze Promotie heeft tot doel om te stimuleren dat mensen met de VVN Fietslichttellen app een telactie doen. Onder diegenen die een telactie doen met de app verloten we een bioscoopbon t.w.v. 70 euro. De actie wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door met de app op fietslichttellen.vvn.nl een telactie aan te maken en bij jou in de buurt gedurende een koste tijd (minimaal 15 minuten) langs een drukke fietsroute te tellen met de app hoeveel fietsers hun fietsverlichting aan hebben. Uit alle deelnemers die een actie aanmaken in de app selecteren wij een winnaar.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie. Vrijwilligers van VVN mogen wel deelnemen.
 5. De Promotie loopt van 11 december 2023 tot en met 31 januari 2024 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. 
 2. Op 1 februari 2024 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op het e-mailadres dat hij/zij in de app heeft ingevoerd. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De prijs is een bioscoopbon t.w.v. 70 euro. Er zullen meerdere winnaars worden geselecteerd.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie Senz stormparaplu - VVN Digitaal Magazine - Jaaroverzicht 2023

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de 'Verkeersvraag' in het VVN Digitaal Magazine editie Jaaroverzicht 2023 (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om lezers van het VVN Digitaal Magazine te bedanken voor hun bijdrage aan Veilig Verkeer Nederland en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de oplossing van de 'Verkeersvraag' te mailen aan redactie@vvn.nl
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 2 januari 2024 tot en met 12 februari 2024 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 14 februari 2024 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op het e-mailadres waarmee de oplossing is gemaild. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal twee winnaars. De prijs is een Senz stormparaplu. De Prijs wordt naar de winnaar opgestuurd door Veilig Verkeer Nederland.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie Fietshelm cover winnen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie Fietshelmcover. Deze Promotie heeft tot doel om het dragen van een fietshelm positief te stimuleren. Uit de inzendingen kiezen wij 5 winnaars. De actie wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar kunnen deelnemen via hun ouder/verzorger. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door het insturen van een design voor een fietshelm cover. Uit de inzendingen selecteren wij 5 winnaars. 
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie. Vrijwilligers van VVN mogen wel deelnemen.
 5. De Promotie loopt van 23 maart tot en met 14 mei 2024. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden gekozen op basis van originaliteit onder de deelnemers. 
 2. In de derde week van mei worden de prijswinnaars bepaald door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op het e-mailadres dat hij/zij op zijn design heeft achtergelaten. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De prijs is een fietshelm en je eigen ontworpen fietshelm cover t.w.v.  ca. 75 euro. Er zullen meerdere winnaars worden geselecteerd.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie VVN Fietstochtboekje

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de 'Enquête' in het VVN Fietstochtboekje dat in het voorjaar van 2024 is uitgebracht. Deze Promotie heeft tot doel om lezers van het VVN Fietstochtboekje

te bedanken voor hun bijdrage aan Veilig Verkeer Nederland en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de Enquête op onze website vvn.nl/fietstocht-feedback online in het vullen.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Enquête.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 10 april 2024 tot en met 31 oktober 2024 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 1 november 2024 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op het e-mailadres die de deelnemer tijdens de Enquête invult. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er is in totaal één winnaar. De prijs is een cadeaubon ten behoeve van een dagje uit. De Prijs wordt naar de winnaar opgestuurd door Veilig Verkeer Nederland.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Verlopen acties 2023

Dag van de fietshelm

Algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie ‘Dag van de Fietshelm’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om fietshelmgebruik te stimuleren en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3. 

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden 

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn.  

 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een reactie achter te laten onder een van de twee winactie-posts op Facebook. Dit zijn gesponsorde berichten, waardoor deze niet terug te zien zijn op de Facebooktijdlijn van Veilig Verkeer Nederland. 

 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie. 

 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie. 

 5. De Promotie loopt van 4 tot en met 18 april 2023 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs. 

Artikel 2: Bepaling van de winnaar 

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs. 

 2. Op 19 april 2023 worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn. 

 3. De prijswinnaars ontvangen een reactie onder hun deelname via Facebook met de vraag via een privébericht de adresgegevens en e-mailadres toe te sturen, zodat er contact kan zijn over de Prijs. De contactgegevens worden alleen daarvoor gebruikt. De gegevens worden gedeeld met BBB Cycling, zodat BBB Cycling de Prijs kan versturen. 

 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken.  

 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald. 

 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald. 

Artikel 3: De prijs 

Er zijn twee winactie-posts, met in totaal 20 winnaars. Afhankelijk van bij welke post er is meegedaan ontvangen de winnaars één van onderstaande prijzen: 

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN 

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling. 

 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden. 

 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs. 

Artikel 5: Persoonsgegevens 

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt. 

 3. Voor de Prijswinnaars van een fietshelm (zie Prijs) geldt dat de gegevens worden gedeeld met BBB Cycling, zodat BBB Cycling de Prijs kan versturen. 

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen 

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers. 

Artikel 7: Klachten 

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden. 

 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen. 

Artikel 8: Overige bepalingen 

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid. 

 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden. 

 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. 

 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. 

Artikel 9: Contact 

info@vvn.nl  
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie Veilig naar de brugklas

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie Brugklas (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om te stimuleren dat kinderen van groep 8 en hun ouders de nieuwe route naar het voortgezet onderwijs gaan oefenen en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door je gouden tip voor het oefenen in het verkeer achter te laten op de facebookpagina van VVN.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 7 augustus 2023  tot 20 augustus 2023 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 28 augustus 2023 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie via facebook. De Prijs wordt verzonden naar het daarna opgegeven adres via messenger of per email. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal tien winnaars. De prijs is een rugtas (Eastpak, denimblauw) gevuld met goodies.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

Winactie Puzzel VVN Magazine 2023

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de 'Fotopuzzel' in het VVN Magazine editie september 2023/2024 (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om lezers van het VVN Magazine te bedanken voor hun bijdrage aan Veilig Verkeer Nederland en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de oplossing van de fotopuzzel te mailen aan redactie@vvn.nl
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 28 september 2023 tot en met 30 november 2023 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 1 december 2023 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op het e-mailadres waarmee de oplossing is gemaild. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er is in totaal één winnaar. De prijs is een unisex fietshelm van BBB Cycling, model GridECO ter waarde van € 89,95. De maat van de helm wordt door Veilig Verkeer Nederland afgestemd met de winnaar en door Veilig Verkeer Nederland gecommuniceerd aan BBB Cycling. De Prijs wordt naar de winnaar opgestuurd door BBB Cycling.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie led-muts VVN Digitaal Magazine 2023-1

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de 'Verkeersvraag' in het VVN Digitaal Magazine editie 2023-1 (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om lezers van het VVN Digitaal Magazine te bedanken voor hun bijdrage aan Veilig Verkeer Nederland en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de oplossing van de 'Verkeersvraag' te mailen aan redactie@vvn.nl
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 15 december 2023 tot en met 31 december 2023 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 2 januari 2024 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op het e-mailadres waarmee de oplossing is gemaild. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal vijf winnaars. De prijs is een led-muts. De maat is 'one-size'. De Prijs wordt naar de winnaar opgestuurd door Veilig Verkeer Nederland.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie 'Praktische Verkeersprojecten 2023'

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2023

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de verloting ‘VVN Praktische Verkeersprojecten 2023’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel het stimuleren van scholen om praktische projecten uit te voeren in het kader van de aangeboden Praktische Verkeersprojecten, zoals aangeboden door Veilig Verkeer Nederland, waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door de VVN Praktische Verkeersprojecten uit te voeren maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je neemt automatisch deel aan de Promotie, en maakt kans op de Prijs, door het bestellen van de materialen die vallen onder het lidmaatschap Praktische Verkeersprojecten van Veilig Verkeer Nederland.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 8 september 2023 tot en met 31 oktober 2023 om 23.59 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen onder de in aanmerking komende deelnemers. 
 2. Na afloop van de Promotie wordt de prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde. Er wordt één winnaar getrokken. 
 3. De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 7 november 2023 bericht, waarna de Prijs toegezonden zal worden.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs is een VVN Schoolpleinpakket, een bolderkar vol met materialen om praktijklessen uit te kunnen voeren, geschikt voor alle groepen van de basisschool. In totaal is er één VVN Schoolpleinpakket beschikbaar voor verloting. Inbegrepen materialen zijn: 

 • Map met 27 opdrachtkaarten
 • Handleiding (op een usb-stick)
 • Verkeersborden
 • 1 rol afzetlint
 • 1 verkeerslicht
 • 32 hesjes (8 sets van 2 autohesjes en 2 fietshesjes)
 • 1 zebrapad
 • 6 pylonen
 • Emmertje met stoepkrijt

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Verlopen acties 2022

Win: 2 kaarten voor de theatervoorstelling SMART over afleiding in het verkeer

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘SMART’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan de MONO-activiteiten van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door te laten weten waarom je de theatervoorstelling graag wilt zien onder de actiepost op Facebook.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 14-02-2022 tot en met 22-02-2022 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 23 februari 2022 worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen een reactie onder hun deelname met de vraag via een privébericht de adresgegevens toe te sturen, zodat er contact kan zijn over de Prijs.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs bestaat uit 2 kaarten voor de première van de theatervoorstelling SMART op 12 maart in 's-Hertogenbosch. In totaal zijn er 3 prijzen beschikbaar.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Win een kinderfiets met de enquête VVN Verkeersexamen

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2022

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Win een kinderfiets met de VVN Verkeersexamen-enquête’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om inzicht te krijgen in hoe ouders hun kinderen helpen in het verkeer. De wedstrijd wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de enquête in te vullen op https://examen.vvn.nl.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 11-02-2022 tot en met 30-04-2022 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 02 mei 2022 wordt uit alle deelnemers een winnaar getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaar ontvangt per e-mail bericht.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs bestaat uit kinderfiets van het merk Gazelle, type Esprit. In totaal is er één prijs beschikbaar.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl

Winactie VVN Minecraft Verkeerseducatie

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie ‘VVN Minecraft Verkeerseducatie’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan VVN Minecraft Verkeerseducatie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een foto te maken waarop je klas VVN Minecraft Verkeerseducatie speelt en deze te mailen naar minecraft@vvn.nl of te delen op Facebook of Instagram met de tag Veilig Verkeer Nederland.
  • Op Facebook doe je dat door @ Veilig Verkeer Nederland te typen en het account van Veilig Verkeer Nederland aan te klikken.
  • Op Instagram gebruik je @veiligverkeerNL of tag je Veilig Verkeer Nederland in de foto.
 3. De winnende foto’s worden gepubliceerd in nieuwsbrieven en gedeeld via social media van Veilig Verkeer Nederland. De deelnemer die een foto instuurt is ervoor verantwoordelijk dat alle personen op de foto toestemming geven voor het gebruik van het beeldmateriaal in deze communicatiekanalen.
 4. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 5. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 6. De Promotie loopt van 15 maart 2022 11.00 uur tot en met 31 maart 2022 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 4 april worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen per e-mail bericht of ontvangen een reactie onder hun deelname via social media met de vraag via een privébericht de adresgegevens toe te sturen, zodat er contact kan zijn over de Prijs.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn twee prijzen en elf winnaars:

 • Een Meet & Greet met YouTuber en Minecraftspeler Dodo: één winnaar
 • Een VVN gastles (keuze uit Dodehoekles, Doe meer met MONO en Van 8 naar 1): tien winnaars

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Praktische Verkeersprojecten 2022

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2022

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de verloting ‘VVN Praktische Verkeersprojecten 2021’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel het stimuleren van scholen om praktische projecten uit te voeren in het kader van de aangeboden Praktische Verkeersprojecten, zoals aangeboden door Veilig Verkeer Nederland, waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door de VVN Praktische Verkeersprojecten uit te voeren maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je neemt automatisch deel aan de Promotie, en maakt kans op de Prijs, door het bestellen van de materialen die vallen onder het lidmaatschap Praktische Verkeersprojecten van Veilig Verkeer Nederland.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 1 februari 2022 tot en met 31 maart 2022 om 23.59 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen onder de in aanmerking komende deelnemers. 
 2. Na afloop van de Promotie wordt de prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde. Er wordt 1 winnaar getrokken. 
 3. De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 8 april 2022 bericht, waarna de Prijs toegezonden zal worden.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs is een VVN Schoolpleinpakket, een bolderkar vol met materialen om praktijklessen uit te kunnen voeren, geschikt voor alle groepen van de basisschool. In totaal is er 1 VVN Schoolpleinpakket beschikbaar voor verloting. Inbegrepen materialen zijn: 

 • Map met 27 opdrachtkaarten
 • Handleiding (op een usb-stick)
 • Verkeersborden
 • 1 rol afzetlint
 • 1 verkeerslicht
 • 32 hesjes (8 sets van 2 autohesjes en 2 fietshesjes)
 • 1 zebrapad
 • 6 pylonen
 • Emmertje met stoepkrijt

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie 'Veilig naar de brugklas'

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie Brugklas (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om te stimuleren dat kinderen van groep 8 en hun ouders de nieuwe route naar het voortgezet onderwijs gaan oefenen en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door je gouden tip voor het oefenen in het verkeer achter te laten op de facebookpagina van VVN.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 7 augustus 2023  tot 20 augustus 2023 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 28 augustus 2023 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie via facebook. De Prijs wordt verzonden naar het daarna opgegeven adres via messenger of per email. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal tien winnaars. De prijs is een rugtas (Eastpak, denimblauw) gevuld met goodies.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Kinderfiets enquête VVN Verkeersexamen

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2022

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Win een kinderfiets met de VVN Verkeersexamen-enquête’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om inzicht te krijgen in hoe ouders hun kinderen helpen in het verkeer. De wedstrijd wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de enquête in te vullen op https://examen.vvn.nl.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 11-02-2022 tot en met 30-04-2022 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 02 mei 2022 wordt uit alle deelnemers een winnaar getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaar ontvangt per e-mail bericht.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs bestaat uit kinderfiets van het merk Gazelle, type Esprit. In totaal is er één prijs beschikbaar.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl

Winactie Dag van de Fietshelm

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie ‘Dag van de Fietshelm’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om fietshelmgebruik te stimuleren en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een reactie achter te laten onder de winactie-post op Facebook.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 6 april 2022 tot en met 19 april 2022 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 20 april 2022 worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen een reactie onder hun deelname via Facebook met de vraag via een privébericht de adresgegevens en e-mailadres toe te sturen, zodat er contact kan zijn over de Prijs. De contactgegevens worden alleen daarvoor gebruikt. Voor de winnaars van een fietshelm geldt dat de gegevens worden gedeeld met Abus, zodat Abus kan helpen de helmmaat vast te stellen en de Prijs kan versturen.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal 15 winnaars. Zij winnen één van onderstaande prijzen:

 • 3x een fietshelm van Abus: Urban-I 3.0 (zwart), adviesprijs van €99,95. Wanneer de 3 Prijswinnaars bekend zijn neemt Abus contact met hen op via e-mail om de helmmaat vast te stellen en de prijs te versturen.
 • 12x het kinderboek ‘Sproet en de Straathaaien’.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.
 3. Voor de Prijswinnaars van een fietshelm (zie Prijs) geldt dat de gegevens worden gedeeld met Abus, zodat Abus kan helpen de helmmaat vast te stellen en de Prijs kan versturen.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie "Fietshelm 'DOOR in het verkeer... tot je 100ste' beurs in Sliedrecht

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie “Fietshelm “DOOR in het verkeer… tot je 100ste!” beurs te Sliedrecht” (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om fietshelmgebruik te stimuleren en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de Verkeerscheck Fietshelm tijdens de “DOOR in het verkeer… tot je 100ste!” beurs te Sliedrecht beurs op 10 juni 2022 te maken en je gegevens achter te laten.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt op 10 juni 2022 van 12.00 uur tot 16.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 14 juni 2022 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie per opgegeven e-mailadres. De adresgegevens zullen worden opgevraagd zodat de Prijs kan worden verzonden. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er is in totaal 1 winnaar. Diegene wint onderstaande prijs:

 • 1x een fietshelm van Abus 

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie Verkeersbingo

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie “Verkeersbingo" (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om ouders en kinderen te stimuleren om samen te gaan oefenen in het verkeer en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de verkeersbingo te downloaden via vvn.nl/doe-de-verkeersbingo en je gegevens achter te laten.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 24 juni 2022 tot 9 juli 2022 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 11 juli 2022 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie per opgegeven e-mailadres. De adresgegevens zullen worden opgevraagd zodat de Prijs kan worden verzonden. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal 25 winnaars. Onder alle inzendingen verloten we 25 keer het lees- en doeboek 'Sproet en de Straathaaien'.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie 'Chocofietsenfabriek' VVN Zomerchallenge

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie ‘Chocofietsenfabriek’ van de VVN Zomerchallenge (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om grootouders en kleinkind(eren) samen te laten fietsen en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Tenminste één deelnemer moet achttien jaar of ouder zijn.
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een fietstocht te ontwerpen en die te versturen naar het (mail)adres dat vermeld staat op pagina 13 van het VVN Zomerchallenge opdrachtenboekje 2022. Vermeld hierbij je contactgegevens (naam en (e-mail)adres) zodat we je kunnen bereiken als je de prijs hebt gewonnen.
 3. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 4. De Promotie loopt van 1 juli 2022 tot en met 4 september 2022 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 8 september worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen hierover een mail of brief. De contactgegevens worden alleen voor het uitreiken van de prijs gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal 3 winnaars. Eén winnaar in de provincie Drenthe, één winnaar in de provincie Zeeland en één winnaar in de gemeente Maashorst. De prijs is de toegang tot een familie(pret)park in de omgeving van de winnaar met een maximaal bedrag van € 150,-.  Afhankelijk van de prijs van het toegangskaartje kan de winnaar een aantal mensen meenemen.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de actie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de actie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de actie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie Thuisquiz Onze scholen zijn weer begonnen

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie thuisquiz-oszwb. Deze thuisquiz is onderdeel van de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’. Daarmee roepen we automobilisten op om na de zomervakantie extra op hun snelheid te letten en zo bij te dragen aan de reductie van het aantal verkeersongevallen onder fietsende scholieren. Deze actie wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de thuisquiz maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3, mits je hiervoor je contactgegevens achterlaat bij de thuisquiz.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de actie door de thuisquiz-oszwb te maken en daar je contactgegevens achter te laten.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de actie, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 5. De actie loopt van 22 augustus tot 11 september 2022 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar wordt willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 12 september 2022 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie per opgegeven e-mailadres. De Prijs wordt verzonden naar het opgegeven adres. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er is 1 winnaar. De prijs is gratis toegang voor het winnende gezin tot WILDLANDS Adventure Zoo Emmen, met een maximum van 5 personen.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de actie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de actie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de actie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Winactie 'Onze scholen zijn weer begonnen challenge'

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de winactie Onze scholen zijn weer begonnen ‘Challenge’. Deze Challenge heeft tot doel extra aandacht te vragen voor verkeersveiligheid rondom scholen, ten tijde van de start van het nieuwe schooljaar en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Scholen kunnen zich opgeven per klas.
 2. Diegene die de klas inschrijft dient 16 jaar of ouder te zijn. 
 3. Je kunt deelnemen aan de Challenge, en kans maken op de Prijs, door je de tekst ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ op een originele manier op het schoolplein aan te brengen en de afbeeldingen en/of video in te zenden via de website Onze scholen zijn weer begonnen challenge | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl).
 4. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Challenge.
 5. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 6. De Challenge loopt van 22 augustus 2022 tot 16 september 2022 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Uiterlijk 30 september 2022 wordt er een prijswinnaar uitgekozen op basis van originaliteit van de inzending door een door VVN samengestelde jury
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie per opgegeven e-mailadres en/of telefoonnummer. De Prijs wordt verzonden naar het opgegeven adres. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er zijn in totaal drie winnende klassen. De hoofdprijs gaat naar één winnende klas en is een workshop 3-D tekenen. Alle winnende klassen ontvangen een leuk prijzenpakket met een leuke prijs voor iedere leerling uit de klas.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Challenge. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Challenge kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Challenge dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winactie 'Bob-frisbee'

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de Bob-frisbee winactie. Deze win actie is onderdeel van de Bob campagne. Daarmee roepen we automobilisten op om nuchter te rijden. Deze actie wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan deze win actie maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de actie door vanuit onze Bob-tent op evenementen door heel Nederland heen jouw Bob met een foto of video erbij te bedanken via jouw social media account(s) en daarbij het door jou bezochte evenement en ‘bedanktbob’ te taggen.
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de actie, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 5. De actie loopt vanaf juli tot en met december 2022. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Aan het einde van iedere maand (in de laatste week) worden via social media 8 prijswinaars bekendgemaakt. Deze winnaars worden bepaald door een onafhankelijke derde. 
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op basis van de geplaatste post. De Prijs wordt verzonden naar op te vragen adres. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er worden totaal 48 Bob-frisbees verloot.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de actie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de actie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de actie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Puzzel VVN Magazine 2022

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de puzzel 'Woordzoeker' in het VVN Magazine editie september 2022 (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om lezers van het VVN Magazine te bedanken voor hun bijdrage aan Veilig Verkeer Nederland en wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door de oplossing van de woordzoeker te mailen aan jubileum@vvn.nl
 3. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 29 september 2022 tot en met 30 november 2022 00.00 uur. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op 1 december 2022 wordt er een prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde.
 3. De prijswinnaar ontvangt een reactie op het e-mailadres waarmee de oplossing is gemaild. Voor het verzenden van de Prijs wordt bij de winnaar een postadres opgevraagd. De contactgegevens worden alleen hiervoor gebruikt.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

Er is in totaal één winnaar. De prijs is een limited edition tas, gemaakt van gereceyclede spandoeken van de VVN-campagne 'De scholen zijn weer begonnen', gevuld met goodies met een totale waarde van 100 euro.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

info@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort