Actievoorwaarden

Regelmatig organiseren wij leuke winacties via o.a. onze Facebookpagina. Hieronder vind je een overzicht van onze actuele acties en voorwaarden.

Acties

Bedank jouw Bob en win samen een rit met privé-chauffeur!

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2020

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Bedank jouw Bob en win samen een rit met privé-chauffeur!’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan de Bob-campagne van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Deelnemen kan door het invullen van een online formulier of een flyer op locatie. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten achttien jaar of ouder zijn. 
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door het invullen van een online formulier of een flyer op locatie. De Bob-voornaam, bedanktekst en jouw voornaam/leeftijd worden gebruikt voor jouw inzending die op Instagram (@bedanktBob) verschijnt.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 25-07-2020 tot en met 20-09-2020 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 21 september 2020 worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen een persoonlijk bericht via e-mail of Instagram, zodat er contact kan zijn over de Prijs.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs is een retourrit voor 2 personen met een privé-chauffeur naar een zelf te bepalen locatie (in Nederland) naar keuze. De datum, tijden en locatie worden in overleg afgestemd. De prijs kan tot uiterlijk 31 december 2020 worden ingezet. In totaal zijn er 15 prijzen beschikbaar.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.
 3. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door het invullen van een online formulier of een flyer op locatie. De opgegeven Bob-voornaam, bedanktekst en jouw voornaam/leeftijd worden gebruikt voor jouw inzending die op Instagram (@bedanktBob) verschijnt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Win een goedgevulde rugzak voor de brugklas 2

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2020

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Win: een goedgevulde rugzak voor de brugklas!’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om kinderen veilig naar de brugklas te laten gaan met tips van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Deelnemen kan via Facebook. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een reactie te plaatsen onder de socialmediapost met daarin een vermelding van wat jij en je kind afspreken op het gebied van verkeersveiligheid ter voorbereiding op de brugklas.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 20-07-2020 tot en met 09-08-2020 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 10 augustus 2020 worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen een bericht onder hun comment onder de winactie-post op Facebook. We vragen de prijswinnaars om persoonsgegevens via een privébericht toe te sturen zodat er contact kan zijn over de Prijs.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs is een rugzak (Eastpak, grijs) gevuld met goodies (een mini-fietspomp, bel, fietslichtjes, MONO-sleutelhanger, zadelhoes en mini-schroevendraaierset). In totaal zijn er 10 prijzen beschikbaar.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Win een goedgevulde rugzak voor de brugklas 1

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2020

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Win: een goedgevulde rugzak voor de brugklas!’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om kinderen veilig naar de brugklas te laten gaan met tips van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Deelnemen kan via Facebook. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een reactie te plaatsen onder de socialmediapost met daarin een vermelding van wat jij en je kind doen op het gebied van verkeersveiligheid ter voorbereiding op de brugklas.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 22-06-2020 tot en met 19-07-2020 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 20 juli 2020 worden de prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen een bericht onder hun comment onder de winactie-post op Facebook. We vragen de prijswinnaars om persoonsgegevens via een privébericht toe te sturen zodat er contact kan zijn over de Prijs.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien een prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. 
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs is een rugzak (Eastpak, zwart) gevuld met goodies (een mini-fietspomp, bel, fietslichtjes, MONO-sleutelhanger, zadelhoes en mini-schroevendraaierset). In totaal zijn er 10 prijzen beschikbaar.

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Win: een coachsessie met Fleur Brunninkhuis t.w.v. €149!

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2019

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Win: een coachsessie met Fleur Brunninkhuis t.w.v. €149!’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan 'Meedoen is makkelijk', een campagne van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Deelnemen kan via Facebook en Instagram. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een reactie te plaatsen onder de socialmediapost met daarin een vermelding van waarom jij denkt dat deze sessie jouw leven kan verrijken.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 03-02-2020 tot en met 16-02-2020 om 23.59. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 17 februari 2020 wordt er 1 prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaar ontvangt een bericht onder zijn/haar comment onder de winactie post op Facebook. We vragen de prijswinnaar om persoonsgegevens via een privébericht toe te sturen zodat er contact kan zijn over de Prijs.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken. De prijswinnaar wordt in contact gebracht met Fleur Brunninkhuis om een sessie in te plannen. Deze dient in maart plaats te vinden.
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs is een coachsessie met Fleur Brunninkhuis van 90 minuten t.w.v. €149. De sessie vindt plaats in maart op locatie in Amsterdam of online via bijvoorbeeld Skype. 

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Winnen: een Forvert reflecterende rugzak t.w.v. €119,95

Algemene voorwaarden

Versie 1.0 - 2019

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Winnen: een Forvert reflecterende rugzak t.w.v. €119,95’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan 'Meedoen is makkelijk', een campagne van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Deelnemen kan via Facebook. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een reactie te plaatsen onder de socialmediapost met daarin een vermelding van hoe jij ervoor zorgt dat je zichtbaar bent in het verkeer.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 30-10-2019 tot en met 06-10-2019 om 08.00. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 1. De prijswinnaar worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op woensdag 6 oktober 2019 wordt er 1 prijswinnaar getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaar ontvangt een bericht onder zijn/haar comment onder de winactie post op Facebook. We vragen de prijswinnaar om persoonsgegevens via een privébericht toe te sturen zodat we de Prijs kunnen opsturen.
 4. De prijswinnaar heeft vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken.
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

Artikel 3: De prijs

De Prijs is een reflecterende Forvert rugzak t.w.v. €119,95. 

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

Artikel 5: Persoonsgegevens

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

Artikel 7: Klachten

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

Artikel 8: Overige bepalingen

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 9: Contact

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Win kaarten voor de 50PlusBeurs!

Algemene voorwaarden

 

Versie 1.0 - 2019

 

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Win kaarten voor de 50PlusBeurs!’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan 'Het nieuwe fietsen', een workshop van Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Deelnemen kan via Facebook. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

 

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een reactie te plaatsen onder de socialmediapost met daarin een vermelding van waarom en met wie je de stand van VVN op de 50PlusBeurs zou willen bezoeken.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 06-09-2019 tot en met 09-09-2019 om 08.00. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

 

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op dinsdag 10 september 2019 worden er in totaal 10 prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen een bericht onder hun comment onder de winactie post op Facebook. We vragen de prijswinnaars om hun persoonsgegevens via een privébericht toe te sturen zodat we de Prijs kunnen opsturen.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken.
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

 

Artikel 3: De prijs

 

De Prijs is een set van 2 entreekaarten voor de 50PlusBeurs 2019. In totaal worden er 10 prijzen weggegeven.

 

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

 

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

 

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

 

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

 

Artikel 7: Klachten

 

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

 

Artikel 8: Overige bepalingen

 

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 9: Contact

 

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort

Win een set duurzame fietsverlichting in de provincie Utrecht!

Algemene voorwaarden

 

Versie 1.0 - 2019

 

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') zijn van toepassing op deelname aan de wedstrijd ‘Win een set duurzame fietsverlichting in de provincie Utrecht!’ (‘de Promotie’). Deze Promotie heeft tot doel om meer bekendheid te geven aan ‘Het VVN Actiepakket Fietsverlichting’ in de provincie Utrecht, een actiepakket met materiaal om een fietscontrole uit te voeren en degenen die de verlichting in orde hebben te belonen met een leuke gadget. Bij Veilig Verkeer Nederland (VVN) is de hoofdzetel gevestigd aan de Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24303976. Deelnemen kan via e-mail en Instagram. Door deel te nemen aan de wedstrijd maak je kans op de prijs zoals omschreven in Artikel 3.

 

Artikel 1: Deelnamevoorwaarden

 1. Deelnemers moeten zestien jaar of ouder zijn en woonachtig in de provincie Utrecht. Personen die jonger zijn dan zestien mogen alleen deelnemen met toestemming van hun ouders, die hun persoonsgegevens dienen te verstrekken.
 2. Je kunt deelnemen aan de Promotie, en kans maken op de Prijs, door een foto van de fietslichtactie te sturen naar fietslichtutrecht@vvn.nl of een foto te plaatsen op Instagram met de hashtag #fietslichtactie en door Veilig Verkeer Nederland te taggen.
 3. Naast de standaardkosten voor het gebruik van internet zijn er geen extra communicatiekosten verbonden aan deelname aan de Promotie.
 4. Medewerkers van VVN en iedereen die op enige wijze direct of indirect betrokken zijn bij de ontwikkeling of het beheer van de Promotie, zijn uitgesloten van deelname aan de Promotie.
 5. De Promotie loopt van 08-10-2019 tot en met 02-12-2019 om 08.00. Na de sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om mee te dingen naar de Prijs.

 

Artikel 2: Bepaling van de winnaar

 

 1. De prijswinnaars worden willekeurig gekozen onder de deelnemers. Aanstootgevende inzendingen komen niet in aanmerking voor de Prijs.
 2. Op maandag 2 december 2019 worden er in totaal 3 prijswinnaars getrokken door een onafhankelijke derde, tenzij er minder deelnemers zijn.
 3. De prijswinnaars ontvangen een reactie op hun e-mail of Instagram-bericht. We vragen de prijswinnaars om hun persoonsgegevens via e-mail toe te sturen zodat we de Prijs kunnen opsturen.
 4. De prijswinnaars hebben vanaf ontvangst van het bericht een week de tijd om de Prijs te accepteren. Indien de prijswinnaar dit niet doet, zal de Prijs naar goeddunken van Veilig Verkeer Nederland aan een andere deelnemer worden toegekend of in zijn geheel worden ingetrokken.
 5. De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.
 6. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 7. Indien de Prijs wordt toegekend aan iemand die onrechtmatig beweert de rechtmatige winnaar te zijn, wordt enig verlies dat daaruit voortvloeit op deze persoon verhaald.

 

Artikel 3: De prijs

 

De Prijs is een set duurzame fietsverlichting. In totaal worden er 3 prijzen weggegeven.

 

Artikel 4: Rechten voorbehouden door VVN

 

 1. VVN behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder zich te hoeven verantwoorden personen uit te sluiten van deelname aan de Promotie in het geval van schending van deze Voorwaarden of enige wettige bepaling.
 2. VVN heeft het recht om een deelnemer te blokkeren of zijn of haar deelname ongeldig te verklaren in het geval van enig vermoeden van fraude of misbruik zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden.
 3. VVN behoudt zich tevens het recht voor om de Promotie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving eerder te sluiten, tussentijds te pauzeren of te wijzigen, en/of om de Prijs te wijzigen als niet redelijkerwijs van VVN kan worden verwacht dat het bedrijf verder gebonden blijft aan de oorspronkelijke Voorwaarden en Prijs.

 

Artikel 5: Persoonsgegevens

 

 1. VVN respecteert de privacy van alle deelnemers aan de Promotie. VVN garandeert dat alle verstrekte persoonlijke informatie wordt beschermd overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. In de privacyverklaring vind je meer informatie over hoe VVN je persoonsgegevens verwerkt.

 

Artikel 6: Onderhoud en wijzigingen

 

VVN behoudt zich het recht voor om de website of delen daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen met als doel om de website en servers van VVN te onderhouden, te wijzigen of te verbeteren. In dergelijke gevallen is VVN niet aansprakelijk voor enig verlies van deelnemers.

 

Artikel 7: Klachten

 

 1. Eventuele klachten over de Promotie kunnen worden ingediend bij VVN via de contactgegevens onderaan deze Voorwaarden.
 2. VVN zal binnen tien werkdagen na ontvangst van de klacht een reactie sturen.

 

Artikel 8: Overige bepalingen

 

 1. Afbeeldingen en omschrijvingen van de Promotie dienen slechts ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijkheid.
 2. De genoemde prijs wordt de winnaar belastingvrij aangeboden.
 3. VVN handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 4. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 9: Contact

 

webredactie@vvn.nl
Veilig Verkeer Nederland, Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort