Flitspeiling

Hoe veilig voelen Nederlanders zich in het verkeer? Om hier meer inzicht in te krijgen voeren wij regelmatig een flitspeiling uit. De Flitspeiling vindt jaarlijks plaats onder ruim 2.100 respondenten van 18 jaar en ouder. Hieronder lees je de highlights uit het onderzoek van 2021.

  3 op 4 Nederlanders vinden het verkeer veilig

  Uit de laatste flitspeiling (2021) blijkt dat de meeste Nederlanders zich in het verkeer veilig voelen (77%). Het percentage is iets gedaald ten opzichte van 2020 (78%), maar is hoger dan in voorgaande jaren (75% in 2018 en 2019, 73% in 2016). 42% van de Nederlanders wijkt weleens van de gewenste route af, omdat een andere route verkeersveiliger voelt.

  Bezorgdiensten groeiend probleem

  Zo'n 3 op de 4 Nederlanders vinden de verkeersveiligheid in de eigen buurt veilig (76%). Dat is hoger dan vorig jaar (73%). Opvallend is dat buurtbewoners die hun buurt niet verkeersveilig vinden, de opmars van bezorgdiensten - zoals maaltijd-, boodschappen- en pakketbezorgers - vaker als reden noemen (stijging van 15% naar 26%).

  Flitspeiling verkeersveiligheid buurt
  Flitspeiling verkeersveiligheid alternatieve route

  Oorzaken van een onveilig gevoel

  Wat de oorzaken zijn waardoor we ons in het verkeer niet veilig voelen, is ook onderzocht. Automobilisten die te hard rijden, automobilisten die hun telefoon gebruiken en automobilisten die geen voorrang geven, vormen samen de top 3 boosdoeners. 

  Gezondere mobiliteitsmix

  De auto was in 2021 bijzonder populair. Maar liefst 84% van alle autobezitters geeft aan regelmatig met de auto eropuit te gaan. Maar gelukkig zijn gezonde vervoerswijzen zoals wandelen en fietsen toegenomen, mogelijk doordat er meer vanuit huis wordt gewerkt. In vergelijking met de resultaten van 2020 geven meer Nederlanders aan regelmatig te fietsen (56% naar 64%) en te wandelen (42% naar 61%).

  Flitspeiling verkeersveiligheid vervoersmiddelen

  Verder blijkt uit de Flitspeiling 2021…

  • ruim een derde van alle Nederlanders zich wil inzetten voor verkeersveiligheid in de buurt.
  • de helft van alle Nederlanders het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ bespreekt met vrienden of familie. Dit gebeurt met name naar aanleiding van een actuele situatie zoals een aanrijding of ongeval.
  • 22% van de fietsers de smartphone op de fiets wel eens gebruikt. Dit is hetzelfde beeld als vorig jaar. Smartphonegebruik op de fiets is ook nu weer hoger onder mannen en onder jongeren.
  • één op de tien Nederlanders (10%) dit jaar het hoofd niet koel heeft kunnen houden. Zij ontvingen een boete voor te hard rijden. 

  "Als onderzoekers willen we ervoor zorgen dat wát we doen vanuit Veilig Verkeer Nederland, ook echt werkt en aansluit op de belevingswereld van onze doelgroepen. Onderzoek is daarom essentieel: wat werkt wel en wat niet, waarom doen mensen wat ze doen en wat is hun mening? Op basis van deze feiten en cijfers bedenken we samen met projectleiders interventies die écht effectief zijn."

  Anne van Vliet en Emma Bronswijk - Onderzoekers bij Veilig Verkeer Nederland