Flitspeiling

Hoe veilig voelen Nederlanders zich in het verkeer? Om hier meer inzicht in te krijgen voeren wij regelmatig een flitspeiling uit. Uit de laatste flitspeiling (2019) blijkt dat Nederlanders het verkeer momenteel best veilig vinden voor henzelf, maar niet voor kinderen. 

Het verkeer in de eigen woonomgeving wordt door 11% van de deelnemers bestempeld als onveilig. Vooral auto's die te hard rijden in de eigen woonwijk zorgen voor een onveilig gevoel (53%). Slechts 33% vindt het verkeer voor hun kinderen (erg) veilig. Dat is een flinke daling in vergelijking met 2018 (46%). 

  Top 5 oorzaken van een onveilig gevoel in het verkeer

  1. Fietsers zonder licht*
  2. Bumperkleven
  3. Automobilisten die bellen
  4. Automobilisten die Whatsappen
  5. Automobilisten die te hard rijden

  * Het onderzoek werd afgenomen in oktober, dit heeft de resultaten mogelijk beïnvloed

  "Als onderzoekers willen we ervoor zorgen dat wát we doen vanuit Veilig Verkeer Nederland, ook echt werkt en aansluit op de belevingswereld van onze doelgroepen. Onderzoek is daarom essentieel: wat werkt wel en wat niet, waarom doen mensen wat ze doen en wat is hun mening? Op basis van deze feiten en cijfers bedenken we samen met projectleiders interventies die écht effectief zijn."

  Anne van Vliet en Emma Bronswijk - Onderzoekers bij Veilig Verkeer Nederland
  Onze verslaggever Michael de Roos geeft in deze aflevering van 'Veilige feitjes' de top 10 van wat mensen in het verkeer een onveilig gevoel geeft o.b.v. cijfers van ons onderzoek in 2016