Flitspeiling

Hoe veilig voelen Nederlanders zich in het verkeer? Om hier meer inzicht in te krijgen voeren wij jaarlijks een Flitspeiling uit onder een representatieve groep Nederlanders. Dit jaar hebben wij ruim 3.700 respondenten van 18 jaar en ouder benaderd. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten uit het onderzoek van 2023.

Verkeersveiligheidsbeleving

Driekwart (76%) van de Nederlanders voelt zich (redelijk) veilig in het verkeer. Dit is stabiel ten opzichte van 2022.  

Wat geeft ons in het verkeer een onveilig gevoel (top 5)?  

1. Fietsers zonder licht 

2. Bumperkleven  

3. Auto’s die te hard rijden 

4. Automobilisten die bellen 

5. Automobilisten die door rood rijden 

Automobilisten die door rood rijden dragen in de afgelopen 2 jaar in toenemende mate bij aan een onveilig gevoel in het verkeer. 

Verkeersveiligheid in de buurt

Ook het verkeersveiligheid gevoel in de eigen buurt is dit jaar ongewijzigd; 71% van de Nederlanders voelt zich veilig in het buurtverkeer, 10% voelt zich onveilig.

In het buurtverkeer zijn te hard rijdende auto’s verreweg de grootste veroorzaker van een onveilig gevoel. De busjes of scooters van bezorgdiensten worden daarentegen in 2023 veel minder genoemd als (mede) veroorzakers van onveilige situaties in de buurt. In 2021 en 2022 stonden de bezorgdiensten hoog in de ranglijst, waarschijnlijk vanwege de corona periode. 

  • 43% van de Nederlanders neemt, vanwege de veiligheid wel eens een andere route (in de buurt) dan gepland vanwege de veiligheid.
  • Twee van de tien Nederlanders heeft daadwerkelijk wel eens geprobeerd iets te ondernemen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Hierbij zien we een licht dalende trend over de afgelopen jaren heen.  
  • Nederlanders die zich niet veilig voelen in het buurtverkeer ondernemen vaker actie (36%). In de meeste gevallen wordt contact gezocht met de gemeente (57% van de groep die actie heeft ondernomen). 
  • Repressieve maatregelen zoals hogere boetes en vergroten van de pakkans worden nog steeds gezien als de meest effectieve maatregelen om de snelheid in de buurt te verlagen. Binnen de bebouwde kom is 85% bereid zich aan de snelheidslimiet te houden. 

Vervoersmiddelen

De auto blijft het meest populaire vervoermiddel, 81% gebruikt deze vorm regelmatig om zich te verplaatsen. De populariteit van de elektrische fiets lijkt na een aantal jaren van groei nu gestabiliseerd, echter het gebruik van de reguliere fiets is verder gedaald. 31% gebruikt in 2023 regelmatig een elektrische fiets en 54% een gewone fiets. Onder 70+ers neemt het aandeel gebruikers van de e-bike alleen maar toe; 46% van deze groep rijdt nu regelmatig op een e-bike. 

Veilige Schoolomgeving

Slechts 42% van alle ouders met basisschoolkinderen geeft aan het verkeer voor hun kinderen (erg) veilig te vinden. Dit percentage is stabiel ten opzichte van vorig jaar. 

Bijna 20% van alle ouders met kinderen op de basisschool, brengt zijn/haar kind bijna elke dag met de auto naar de school. Voor dagelijks brengen met de fiets en lopend brengen zijn deze percentages respectievelijk 20% en 25%.

Zelfrijdende auto

Meer Nederlanders dan vorig jaar vinden de zelfrijdende auto onveilig (61% in 2023 versus 51% in 2022).

"Als onderzoekers willen we ervoor zorgen dat wát we doen vanuit Veilig Verkeer Nederland, ook echt werkt en aansluit op de belevingswereld van onze doelgroepen. Onderzoek is daarom essentieel: wat werkt wel en wat niet, waarom doen mensen wat ze doen en wat is hun mening? Op basis van deze feiten en cijfers bedenken we samen met projectleiders interventies die écht effectief zijn."

Emma Bronswijk - Onderzoekster bij Veilig Verkeer Nederland