Flitspeiling

Hoe veilig voelen Nederlanders zich in het verkeer? Om hier meer inzicht in te krijgen voeren wij regelmatig een flitspeiling uit. De Flitspeiling vindt jaarlijks plaats onder ruim 2.100 respondenten van 18 jaar en ouder. Hieronder lees je de highlights uit het onderzoek van 2022.

  74% Nederlanders voelt zich (redelijk) veilig in het verkeer 

  Driekwart van de Nederlanders voelt zich (redelijk) veilig in het verkeer. In 2020 en 2021 was de verkeersveiligheidsbeleving licht toegenomen, maar dit jaar is het weer op het niveau van 2016-2019: 74% voelt zich veilig in het verkeer. Het verkeersveiligheid gevoel in de eigen buurt is dit jaar licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Toch voelt nog altijd bijna driekwart (72%) van de Nederlanders zich veilig in het buurtverkeer. 43% van de Nederlanders neemt wel eens een andere route (in de buurt) dan gepland vanwege de veiligheid.

  Oorzaken van een onveilig gevoel

  Te hard rijdende auto’s zijn verreweg de grootste veroorzaker van een onveilig gevoel in het buurtverkeer. De busjes of scooters van bezorgdiensten stegen vorig jaar met stip in deze ranglijst en blijven onveranderd op de 4e plek staan: 28% geeft aan dat dit (mede) veroorzakers zijn van onveilige situaties in de buurt. Fietsers zonder licht en automobilisten die bumperkleven vormen wederom de grootste bijdrage aan het onveiligheidsgevoel. Het ‘door rood rijden’ en ‘niet alles goed kunnen zien’ hebben een grotere impact dan vorig jaar.

  Gebruik E-bike blijft stijgen

  De auto is nog steeds het meest gebruikte vervoersmiddel, 83% gebruikt deze vorm van vervoer regelmatig. Het gebruik van de e-bike steeg vorig jaar flink en ook nu zien we een toename. Deze stijging in gebruik gaat ten koste van het gebruik van de reguliere fiets. Momenteel gebruikt 32% regelmatig een e-bike (was 25% in 2021) en 58% gebruikt de fiets (was 64%). Ook de frequentie stijgt: 37% gebruikt de e-bike 5 dagen per week of meer (dit was 32% in 2021).

  Net als in 2021 vindt 19% de zelfrijdende auto veilig

  Ruim de helft denkt eerder onveilig. Mannen schatten de zelfrijdende auto vaker als veilig in dan vrouwen. Ook jongeren zijn wat optimistischer dan ouderen. Gebruik van deelvervoer blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar.

  Verder blijkt uit de Flitspeiling 2022…

  • Net als in 2021 heeft bijna een kwart (22%) ook daadwerkelijk wel eens geprobeerd iets te ondernemen om de verkeersveiligheid in de buurt te verbeteren. Degenen die zich niet veilig voelen in het buurtverkeer ondernemen vaker actie (40%).
  • Degenen die in actie kwamen, namen net als in 2021 meestal contact op met de gemeente of politie of spraken anderen aan op hun gedrag. 6% maakte een melding via het VVN participatiepunt; dat is meer dan vorig jaar. Mannen zetten vaker dan vrouwen samen met anderen een actie op, jongeren (tot 35 jaar) stapten vaker naar de media.
  • Wanneer men de gereden snelheid in de buurt zou willen verlagen, schat men repressieve maatregelen nog steeds in als het meest effectief. Het uitdelen van hoge boetes wordt door 36% als (meest) effectief gezien. Weliswaar minder dan vorig jaar, maar nog steeds op plek 1. 
  • Fietsers zonder licht en bellende automobilisten staan hoog in de lijst, maar zijn wel wat gedaald in de bijdrage aan onveiligheid. Het niet alles goed kunnen zien (in het donker, door regen etc) is het meest gestegen in bijdrage (van 15% naar 21%).

  "Als onderzoekers willen we ervoor zorgen dat wát we doen vanuit Veilig Verkeer Nederland, ook echt werkt en aansluit op de belevingswereld van onze doelgroepen. Onderzoek is daarom essentieel: wat werkt wel en wat niet, waarom doen mensen wat ze doen en wat is hun mening? Op basis van deze feiten en cijfers bedenken we samen met projectleiders interventies die écht effectief zijn."

  Emma Bronswijk - Onderzoekster bij Veilig Verkeer Nederland