Flitspeiling

Hoe veilig voelen Nederlanders zich in het verkeer? Om hier meer inzicht in te krijgen voeren wij regelmatig een flitspeiling uit. De Flitspeiling vindt jaarlijks plaats onder ruim 2.100 respondenten. 

  Flitspeiling 2020: Nederlanders voelen zich veiliger in het verkeer

  Uit de laatste flitspeiling (2020) blijkt dat Nederlanders zich in het verkeer veiliger voelen dan voorgaande jaren. Hier staat wel tegenover dat slechts de helft van alle ouders met jonge kinderen het verkeer voor hun kinderen als 'veilig' bestempelt. Opvallend is ook dat de helft van alle weggebruikers, puur vanwege verkeersveiligheidsredenen, bewust weleens een andere route neemt.

  Het percentage weggebruikers dat zich in het verkeer veilig voelt lag in 2018 en 2019 op 75% en in 2016 op 73%. Dit jaar is er sprake van een stijging: 78%. Wat de oorzaken zijn waardoor we ons in het verkeer niet veilig voelen, is ook onderzocht. De top drie bestaat uit: fietsers zonder licht (47%), bumperkleven (39%) en telefoongebruik in het verkeer (35%).

   Een onveilig gevoel: top 5 oorzaken

   1. Fietsers zonder licht
   2. Bumperkleven
   3. Automobilisten die bellen
   4. Automobilisten die te hard rijden
   5. Automobilisten die Whatsappen
   78% voelt zich veilig in het verkeer
   47% van alle weggebruikers neemt vanwege veiligheidsredenen weleens een andere route

   Online meldpunt

   Veel mensen kennen één of meerdere locaties die allesbehalve verkeersveilig zijn. Een platform waar al deze locaties gemeld kunnen worden én waar oplossingen worden aangedragen, is volgens zeven op de tien weggebruikers (68%) een goede manier om het verkeer veiliger te maken. Daarom gaan wij ons VVN Participatiepunt breder onder de aandacht gaat brengen. Dit is namelijk de plek waar mensen nu al melding kunnen maken van onveilige verkeerssituaties en waar wij oplossingen bieden en advies uitbrengen.

   Respect voor de buurt

   De helft van alle Nederlanders (49%) vindt dat er in hun buurt te hard wordt gereden. Ook geeft een kwart van de Nederlanders aan weleens een poging te hebben gedaan om de verkeersveiligheid in hun buurt te vergroten. In woonwijken bewust langzaam rijden ziet 89% van de ondervraagden als een manier waarop je aan de woonwijk en de bewoners je respect toont. Ook zien de respondenten rustig rijden als belangrijke oplossing om buurten veiliger te maken.

   Verder blijkt uit de Flitspeiling 2020…

   • dat maar liefst 23% van de ouders hun kind (bijna) elke dag met de auto naar de basisschool brengt in plaats van lopend of met de fiets.
   • dat acht op de tien fietsers hun telefoon in het verkeer niet (meer) gebruiken.
   • dat een kwart van alle Nederlandse automobilisten (24%) het afgelopen jaar vermoeid achter het stuur heeft gezeten. 

   "Als onderzoekers willen we ervoor zorgen dat wát we doen vanuit Veilig Verkeer Nederland, ook echt werkt en aansluit op de belevingswereld van onze doelgroepen. Onderzoek is daarom essentieel: wat werkt wel en wat niet, waarom doen mensen wat ze doen en wat is hun mening? Op basis van deze feiten en cijfers bedenken we samen met projectleiders interventies die écht effectief zijn."

   Anne van Vliet en Emma Bronswijk - Onderzoekers bij Veilig Verkeer Nederland