Aalten

De doelstelling van VVN gemeente Aalten is het bereiken van duurzame veiligheid en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte, die burgers gelijke rechten en kansen geeft op veilige mobiliteit, ongeacht de wijze waarop men in die openbare ruimte wil verblijven en/of wil deelnemen aan het verkeer. Onze leus is: iedereen veilig over straat!

VVN gemeente Aalten wil duidelijk aandacht geven en vragen voor het zich “veilig voelen en veilig beleven” van verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers. Een “veilig gevoel” in het verkeer zou ons inziens een algemeen recht moeten zijn voor alle deelnemers. Dit vraagt in ieder geval het op peil houden van noodzakelijke kennis van verkeersregels, alsmede een goede opvolging daarvan, een goede infrastructuur voor een veilig gebruik voor alle verkeersdeelnemers, maar bovenal respect voor elkaars positie. VVN gemeente Aalten tracht bovengenoemde doelstelling te realiseren door:

· beïnvloeding van het verkeersveiligheidsbeleid,
· opsporing en oplossing van verkeersknelpunten,
· advisering van bewoners,
· het geven van voorlichting,
· het werven van vrijwilligers, leden en donateurs,
· het voeren van acties,
· uitvoeren van projecten.

Als VVN gemeente Aalten beseffen wij terdege dat de strijd tegen verkeersonveiligheid alleen maar succesvol kan zijn in goed overleg en samenwerking met alle direct betrokken partners. Het streven van VVN gemeente Aalten is

IEDEREEN VEILIG OVER STRAAT!
email adres: secretariaat@vvngemeenteaalten

De standaardfoto van een gemeente
Je vindt ons ook op:

Nieuws uit je buurt