Helmond

VVN-Helmond is een van de oudste plaatselijke afdelingen van Nederland. Al ruim 80 jaar organiseert de afdeling tal van activiteiten om de verkeersveiligheid in de stad te bevorderen. We besteden daarbij extra aandacht aan de meest kwetsbare groepen in het verkeer, te weten jongeren, ouderen en mensen met een handicap.

Op de foto de verkeerbonzen samen met de burgemeester en een delegatie van ons bestuur. Verkeersbonzen zijn kinderen, die met lof geslaagd zijn voor hun verkeersexamen. Zij worden jaarlijks door de burgemeester gehuldigd.
Je vindt ons ook op:

Nieuws uit je buurt

bel of mail ons

Frans Stienen

voorzitter

Tiny Kuypers

vicevoorzitter

Piet van Schijndel

secretaris

Fred Ebbers

coordinator verkeersexamens, verlichtingsacties en Edukar

Alex van de Westerlo

coordinator Denk aan Max