Voorbereiden op het Verkeersexamen

Zoals elk jaar doen kinderen uit groep 7 of 8 mee het nationale VVN theoretisch én praktisch Verkeersexamen. Help je kind met voorbereiden en oefenen zodat hij of zij er helemaal klaar voor is.

Op school krijgt je kind verkeersles. Deze lessen beginnen al in groep 1, zodat je kind van jongs af aan leert over het verkeer. Zit je kind in groep 7 of 8, dan doet het waarschijnlijk mee aan het VVN theoretisch Verkeersexamen. Een examen waaraan zo’n 90% van alle basisscholen in Nederland meedoet. En dat is best een beetje spannend, dat examen. In de les wordt je kind hier goed op voorbereid. Maar als ouder kun je ook het nodige doen om je kind te helpen.

Verkeersexamen, weet hoe het zit

Op onze speciale Verkeersexamenwebsite vind je alle informatie over het Verkeersexamen. Zowel over het VVN theoretisch Verkeersexamen, als het VVN praktisch Verkeersexamen (het fietsexamen wat veel scholen ook organiseren). Welke verkeersbegrippen, verkeersborden en verkeersafspraken moet je kind kennen? Wat is een veilige fiets? Hoe het zit met een herexamen? Je vindt het hier allemaal terug.
Ga naar de Verkeersexamensite

Theoretisch Verkeersexamen

Oefenexamens

Op de Verkeersexamensite staan 3 oefenexamens waarmee je kind kan oefenen voor het theoretisch examen. Elk oefenexamen bestaat uit 25 vragen. Soortgelijke vragen krijgt je kind ook tijdens het examen. Kijk eens mee als je kind een oefenexamen maakt. Stel eens een vraag en leg verkeerssituaties uit als je merkt dat je kind er moeite mee heeft.
Oefenen voor het Verkeersexamen

Speel de Verkeersexamenquiz

Op de Verkeersexamensite staat ook een leuke quiz die met 2 spelers gespeeld kan worden. Daag je kind uit: wie weet er meer van het verkeer? Speel de Verkeersexamenquiz

Praktisch Verkeersexamen

Veel scholen organiseren ook het VVN praktisch Verkeersexamen, het fietsexamen. Hierbij leggen de kinderen op de fiets een route af door het verkeer.

Fiets de examenroute

Een paar weken voor het examen is de fietsroute van het praktijkexamen bekend. Fiets het traject alvast een paar keer met je kind. Zo is de route vertrouwd. Bespreek ook de moeilijke punten.

Fietscheck 

Voorafgaand aan het examen worden de fietsen gekeurd. Zijn ze veilig? Zorg dat de fiets van je kind veilig is en voldoet aan de 15 punten van de fietscheck. Alleen op een goedgekeurde fiets mag examen worden gedaan.

Extra oefenen met je kind

Help je kind zich veilig door het verkeer te bewegen. Door verkeerssituaties uit te leggen, verkeersspelletjes te doen en samen te leren en te oefenen. Ook onderweg in het verkeer. Maak samen kilometers. Lopend en op de fiets. Zo leert je kind in de praktijk om te gaan met verkeer en veilig te handelen. Superbelangrijk.

Zo ziet het praktisch Verkeersexamen eruit.