Nationaal VVN Verkeersexamen

Elk jaar doen kinderen uit groep 7 of 8 mee aan het nationale VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen. Hoe kun je ze als leerkracht of ouder helpen met voorbereiden en oefenen, zodat ze er helemaal klaar voor zijn?

VVN Verkeersexamen

VVN Verkeersexamen data

In 2023 is het VVN theoretisch Verkeersexamen afgerond, het praktisch Verkeersexamen vindt nog tot het einde van het schooljaar plaats.

Het VVN theoretisch Verkeersexamen vindt volgend jaar plaats op:

  • Maandag 25 maart 2024 (schoolregio noord)
  • Dinsdag 26 maart 2024 (schoolregio midden)
  • Donderdag 28 maart 2024 (schoolregio zuid)

Het VVN praktisch Verkeersexamen wordt door verschillende partijen georganiseerd. Wil je weten wanneer het praktijkexamen in jouw woonplaats is, informeer dan bij de school of neem contact op met Veilig Verkeer Nederland. 

Theoretisch Verkeersexamen 

Kinderen uit groep 7 of 8 beantwoorden tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De school kiest of ze het examen schriftelijk of digitaal afnemen. 

Wat je moet kennen voor het theoretisch Verkeersexamen

De kinderen moeten voor het examen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de knie hebben. Ook is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen als ze verkeersborden tegenkomen. We hebben alles wat ze moeten weten op een rijtje gezet:

Oefenen voor het verkeersexamen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Op de examenwebsite kunnen kinderen op allerlei manieren oefenen voor het verkeersexamen. Maak een oefenexamen of doe thuis of in de klas de verkeersexamenquiz. 

Examens oefenen

Een goede voorbereiding is het halve werk. Op onze Verkeersexamenwebsite kunnen de kinderen oefenen voor het Verkeersexamen. Er staan 3 complete oefenexamens op. Na elke vraag krijg je feedback. 

Oefenen voor het verkeersexamen

Praktisch Verkeersexamen

Veel kinderen stappen ook op de fiets voor het praktisch Verkeersexamen. De kinderen leggen tijdens dit examen een fietsroute af door het verkeer. Er wordt getoetst of de kinderen de kennis en verkeersregels ook in de praktijk brengen. En of ze zich op de weg veilig en verantwoord gedragen en goed kunnen inspelen op verkeerssituaties.

Zo ziet het VVN praktisch Verkeersexamen er uit

Oefenen voor het praktijkexamen

Een paar weken voor het examen is de fietsroute van het praktijkexamen bekend. Tijd om te gaan oefenen! Met de examen-app is dat superleuk: kinderen chatten met coach Daan en worden zo stap-voor-stap voorbereid op het praktisch Verkeersexamen. Kinderen kunnen de app zelf doorlopen, maar het is natuurlijk ook leuk om samen te oefenen. Er zijn 3 opdrachten die de kinderen samen met een volwassene doen, bijvoorbeeld samen een keer de examenroute fietsen. Succes! 

Hebben jullie op school de VVN Verkeersmethode? Gebruik dan de situatiemaker om de moeilijke punten langs de route te bespreken. De situatiemaker vind je in onze Verkeerspoort.

Check je fiets

Meedoen aan het praktijkexamen kan alleen als de fiets veilig is. Bij de meeste examens wordt de fiets gecontroleerd. De fiets wordt nagekeken op deze 15 punten. Zorg dat de fiets van je kind hieraan voldoet, anders kan je kind niet meedoen. 

Alles over het nationale VVN Verkeersexamen

Het VVN Verkeersexamen is één van de hoogtepunten van het schooljaar. Op onze speciale Verkeersexamenwebsite lees je alles over het theoretisch en praktisch Verkeersexamen. 

Kind praktisch verkeersexamen
Doe mee

Organiseer het praktisch verkeersexamen

Elk jaar dragen duizenden mensen hun steentje bij om ervoor te zorgen dat het VVN praktisch Verkeersexamen georganiseerd kan worden. Op veel plekken wordt het examen georganiseerd door de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland. Zij onderhouden het contact met de scholen, ze maken een goede route, en zoeken ouders en andere vrijwilligers die langs de route willen staan om de leerlingen te beoordelen. 

De voordelen

De meeste vrijwilligers vinden het een leuk en belangrijk project. Het VVN Verkeersexamen bestaat al 90 jaar!

  • Je werkt mee aan een belangrijk project van Veilig Verkeer Nederland
  • Veel gezelligheid met de organisatie
  • Het is ieder jaar weer een mooi evenement
Verkeersexamen