6 feitjes over snelheid

Te hard rijden, het is een grote ergernis in het verkeer. En niet zonder reden! In 6 feitjes vertellen we alles over de gevaren van snelheid.

Remwegdemo VVN

Er is geen betere manier om te laten zien welke invloed snelheid heeft dan het te demonstreren. Daarom organiseren we samen met onze partners Ford Nederland en Michelin VVN Remwegdemonstraties in heel Nederland. Let op: in verband met de coronamaatregelen blijft ook de VVN Remwegdemo voorlopig 'thuis'. 

De impact van snelheid

Waarom is het zo belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan dit thema? We delen 6 feitjes uit onze fact sheet over snelheid in de woonwijk!

1. Te hard rijden wordt het meest gemeld

Van alle meldingen die wij ontvangen over onveilige verkeerssituaties, staat te hard rijden met stip op 1. Maar liefst 53% van de 4.508 meldingen bij het VVN Participatiepunt ging over te hard rijden.

2. De totale remweg neemt toe bij een hogere snelheid

Als je plotseling moet stoppen is de minimale reactietijd één seconde. Als je sneller rijdt leg je meer meters af voordat je stilstaat: de totale remweg (je reactietijd + de remweg) neemt toe. Hieronder zie je hoe de totale remweg verdubbelt wanneer je je snelheid verhoogt van 30 km/uur naar 50 km/uur.

  Reactietijd Remweg Totale remweg
30 km/uur 8,3 meter 5,0 meter 13,3 meter
50 km/uur 13,9 meter 13,8 meter 27,7 meter

3. Een kleine snelheidsverlaging levert veel voordelen op

Als de gemiddelde snelheid zakt van 50 naar 49 km/uur, dan leidt dit naar verwachting tot 5,9% minder doden en 4% minder ernstig gewonden.

4. Te hard rijden veroorzaakt 1/3 van de dodelijke ongevallen

Te hard rijden is een belangrijke veroorzaker van veel verkeersongevallen. Naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid.

5. Vooral binnen de bebouwde kom zorgt te hard rijden voor onveilige situaties

Onderzoekers schatten dat er ongeveer 10 verkeersdoden en twee- à driehonderd ernstig gewonden het gevolg zijn van snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. Uit verschillende metingen blijkt dat vaak het merendeel van de automobilisten binnen de bebouwde kom sneller rijdt dan de limiet. Gemeenten die werken met VVN-vrijwilligers geven aan dat te hard rijden in woonwijken (79%) en drukte rondom scholen (73%) het meeste aandacht vragen.

6. De overlevingskans daalt bij een hogere botssnelheid

Een voetganger heeft bij een botssnelheid van 30 km/uur bijvoorbeeld een overlevingskans van 95%. Bij 50 km/uur daalt dit naar 60% en bij 80 km/uur naar nog slechts 5%.

Meld onveilige verkeerssituaties

Wordt er in jouw buurt te hard gereden? Meld het via het VVN Participatiepunt!