88e VVN Verkeersexamen van start!

Het is zover! Op 15, 16 en 18 juni doen basisscholen in heel Nederland het nationaal VVN theoretisch Verkeersexamen. Een leuke manier om het vak verkeer voor dit schooljaar af te sluiten!

88e VVN Verkeersexamen van start!

In verband met de coronamaatregelen vindt het examen ruim twee maanden later plaats dan normaal. De coronacrisis heeft veel impact op het basisonderwijs en ook op het VVN Verkeersexamen. Wij zorgen ervoor dat het voor leerkrachten en leerlingen zo makkelijk mogelijk gaat.

95% doet mee!

Wij zijn blij dat jaarlijks 95% van alle basisscholen deelneemt aan het VVN theoretisch Verkeersexamen. Erg belangrijk want 80% van de ouders laat hun kinderen na de basisschooltijd zelfstandig naar het voortgezet onderwijs fietsen. Ruim 35% van de scholen maakt het examen dit jaar digitaal, waarbij de leerlingen door middel van filmpjes nog beter worden getoetst op verkeersinzicht. Een mooie stijging ten opzichte van vorig jaar (30%)! Digitaal is de uitslag dezelfde dag nog bekend.

Het examen

In de examenweek beantwoorden de leerlingen 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. De leerlingen zijn geslaagd als ze 16 van de 25 vragen goed hebben beantwoord. Het theorie-examen toetst naast kennis, ook veiligheidsbewustzijn, vaardigheden en houding. Uiteraard gaan de examenvragen over realistische herkenbare verkeerssituaties.

"De ‘verkeerstaal’ leren die uit tekens, borden en regels bestaat is één ding, maar deze regels kunnen toepassen en anticiperen op het overige verkeer is minstens zo belangrijk. De essentie is dat kinderen de theorie kunnen toepassen in de praktijk."

Rob Stomphorst - Woordvoerder bij Veilig Verkeer Nederland

Digitaal oefenen

Tijdens de schoolsluiting als gevolg van de crisis hebben wij het basisonderwijs in de gelegenheid gesteld om te oefenen met behulp van het digitaal oefenexamen. De oefenpagina van het verkeersexamen is dit jaar al 382.532 keer bezocht. Kinderen kunnen hier drie oefenexamens maken, de verkeersexamenquiz spelen en hun theoretische kennis opfrissen.

Praktijkexamen

Door de coronacrisis is ook het VVN praktisch Verkeersexamen in veel gevallen uitgesteld. Er zijn scholen die het praktijkexamen nog dit schooljaar organiseren. Een ander deel van de scholen tilt dit over de zomervakantie heen en organiseert dit in september of in het voorjaar van 2021. Voor kinderen uit groep 8 bieden we als eenmalig alternatief de VVN Praktijktoets thuis aan. 

Wij wensen alle leerkrachten, vrijwilligers en deelnemers heel veel succes!